Det kom frem under årsmøtet i Asker Høyre på Nesøya skole, hvor Sanner var gjest for å snakke om kommunereformen. Han er imidlertid ikke veldig ivrig på å si konkret hva han selv tenker om valgene Asker og Bærum står overfor.

– Blir du skuffet om hverken Asker eller Bærum blir involvert i kommunesammenslåing?

– Kommunereformen handler ikke om meg. Det handler om innbyggerne i kommunene, lokaldemokrati, velferd og god arealutvikling. Det betyr at det er lokalpolitikerne som må finne ut hvordan de best løser utfordringene for fremtiden, fastslår Sanner.

LES OGSÅ: Tapte kampen om folkeavstemning

– Så du har ikke noen følelser for det i hele tatt når det gjelder Asker og Bærum?

– Selvsagt, fordi jeg bor her. Men jeg reiser ikke rundt og sier hvilken løsning lokalpolitikerne skal velge, sier han.

– Men du tror at det er lurt for Asker og Bærum å vurdere en sammenslåing?

– Det er viktig at man diskuterer det for å se hvordan kan løse utfordringene. For eksempel fremdriften i Fornebubanen viser at vi ikke er rigget for fremtiden i vår region, sier han.

– Tror du at en av kommunene vil bli involverte i kommunesammenslåing?

– Jeg tror at det vil skje noe i denne regionen, sier statsråden.

LES OGSÅ: – Heller storfylke er storkommune

- Fragmentert kommunestruktur

Og i innlegget fra Sanner til Høyre-medlemmene var det tydelig at hans ønske er å tenke større enheter også i vårt område. Han trakk frem E18 som et eksempel.

– I dag kjører du gjennom tre fylkeskommuner og fem kommuner på E18 mellom Drammen og Oslo. Vi får ikke den gode areal- og samfunnsutviklingen når vi har en så fragmentert kommunestruktur som i vårt område, mener Sanner.

Arealpolitikken var et annet område han trakk frem.

– Det er flere hundre tusen som skal bosette seg her de neste 25 årene, og da må vi tenke noe større for å få til en god samfunnsutvikling, konstaterte han.

LES OGSÅ: Taper på sammenslåing

- Landet er forandret

Sanner la vekt på at reformen ikke kommer for å forandre Norge, men fordi Norge er forandret siden den forrige reformen i 1965.

– Mange av grensene har gått ut på dato, og splitter bomiljøer. I vårt område er en av utfordringene byområder som vokser raskt. En analyse viser at vi i Oslo og Akershus vil få mer boligmangel, mer kø og mer klimautslipp hvis hver kommune bare skal planlegge hver for seg, mener han.

LES OGSÅ: Her vil folket ha Asker og Bærums hovedstad

Tenker fortsatt

Og ordfører Lene Conradi? Hun er fortsatt i tenkeboksen.

– Bestemmer du deg før eller etter påske?

– Påsken kommer tidlig i år, så det blir nok i mai, sier hun om sin personlige fremdriftsplan.

– Men jeg har jo sagt noe om at det kan være fordeler gitt visse betingelser og premisser, sier ordføreren.