Skip to main content

Jakter på vanlige folk og inviterer til klima-kaffe

KARTLEGGER: Det meste av våre aktiviteter griper inn klimadebatten, for ekspempel hvilken måt vi velger, mener fagrådgiver Kristin Hildre Rørvik i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet søker vanlige folk i Asker og Bærum, ikke for verve dem som medlemmer, men for å få kunnskap om klimabevisstheten hos folk i vårt område.

– Bortsett fra oss røykere og bilister er vel ikke vanlige folk med på klimautslippene?

– Hele forbruksmønsteret vårt påvirker klimaet. Eksperter fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. (NTNU) har beregnet at halvparten av utslippene i Norge har sammenheng med det private forbruket. Valg av transport, kollektivt eller privat, utgjør selvfølgelig en viktig del, men også valg av mat og bolig innebærer ulike grader av klimagassutslipp, svarer fagrådgiver Kristin Hildre Rørvik i Naturvernforbundet.

LES OGSÅ: Markagrensen vel verd en diskusjon

Asker og Bærum, ett av tre

Naturvernforbundet og NTNU har valgt tre områder i Norge for dybdeintervjuer, Bodø og Trondheim sammen med Asker og Bærum.

Onsdag kveld 18. november inviterer forbundet til kaffe og kontanter i Asker kulturhus. Seansen er beregnet til å ta et par timer.

Rørvik håper at interesserte tar kontakt innen den 11. november.

LES OGSÅ: Krever veien fjernet og bot til eiendomsutvikleren

– Hvem kan være med på intervjuene?

Vanlige folk

– Interesserte kan melde seg til meg på Naturvernforbundet nettside, så plukker jeg ut opp til ti personer som vi intervjuer om forbruk og hvilke forbruksendringer folk kan gjøre. Vi har ingen krav til de som skal intervjues, snarere tvert imot. Det er ikke engasjerte miljøvernere eller klimaeksperter vi er ute etter denne gangen, bare vanlig forbrukere. Vi serverer kaffe og gir en kompensasjon for tidsbruker på 500 kroner til de som deltar i gruppeintervjuene, forklarer Rørvik.

LES OGSÅ: Bekymret for fortettingen: – Naturverdier går tapt

Økt kunnskap

– Hva er hensikten med intervjuene?

– Med økt kunnskap om hvilke tiltak som har størst potensial for å redusere klimagassutslipp, kan vi jobbe enda mer målrettet, svarer Rørvik.

Prosjektet vil ende opp i en teknisk beregning av norske husholdningers klimafotavtrykk, altså den totale mengden av klimagassutslippet som kommer fra vanlige husholdningsaktiviteter som transport, bolig, man og ferie.

Dybdeintervjuene er en del av et større forskningsprosjekt, Folkets klimaforskning i regi av Naturvernforbundet og NTNU.

Prosjektet støttes av Norsk Forskningsråd.

 

 

Les flere artikler