Skip to main content

Ivar Tollefsen slipper å rive huset i strandsonen

FÅR STÅ: Ivar Tollefsen kan glede seg over at Fylkesmannen i Akershus ikke fikk medhold i sin klage mot huset som ligger i Grøndalen på Snarøya.

Eiendomsinvestoren Ivar Tollefsen får beholde huset i strandsonen på Snarøya slik det er. Fylkesmannen i Buskerud har avvist klagen.

Les flere artikler