Skip to main content

Innvandring til Asker

avviser: – Inntil vi er kjent med kostnadene er det uaktuelt for Asker Frp å akseptere noen økning av antall innvandrere, skriver Asker Frps leder Trond Ellingsen.
avviser: – Inntil vi er kjent med kostnadene er det uaktuelt for Asker Frp å akseptere noen økning av antall innvandrere, skriver Asker Frps leder Trond Ellingsen.

INNSPILL. Å hjelpe. Jeg har med forundring registrert Budstikkas leder mandag 10. november, der det tas til orde for at Asker skal ta imot vesentlig flere flyktninger enn vi gjør i dag.

For – som det heter i lederen – «Vi må vise at litt av den enorme velstanden vi omgir oss med er vi villig til å dele med fortvilede flyktninger».

Først får vi prøve å holde noen begreper fra hverandre. For det første – de som kommer til Norge er stort sett ikke flyktninger, de er asylsøkere som reiser til Norge på eget initiativ og søker asyl her. Flyktninger er kun de som har oppnådd flyktningstatus gjennom FNs høykommissær for flyktninger. Regjeringen Stoltenberg vedtok å bosette 1.000 flyktninger fra Syria. Dette følges opp av dagens regjering.

For det andre – asylsøkere skal i henhold til de internasjonale regler som finnes, søke asyl i det første sikre land de kommer til. Dette er begrunnelsen bak Dublin-konvensjonen, som gir Norge rett til å sende asylsøkere tilbake til det land der de først ble registrert. Derfor gjør asylsøkere det de kan for å unngå registrering i Hellas og Italia.

Hovedformålet til dem som kommer, er ikke lenger å komme unna krig og undertrykkelse, det er ikke krig i Italia.
De vil til de velstående land i nord, blant annet Norge. Det er naturlig å søke velstand og økonomisk trygghet, men det er ingen asylgrunn.

Hvorfor er det nesten ingen som søker asyl i Spania og Portugal? Været er i hvert fall ikke grunnen.

Og tror virkelig Budstikkas redaktør at det er de fortvilede flyktninger som kommer?

De som kommer hit er de velstående, som har hatt penger til å betale menneskesmuglere for å reise gjennom hele Europa til Norge.

Og eneste grunn til at slipper inn, er manglende grensekontroll.

De virkelige fortvilede er de som ikke har råd til å reise og derfor blir igjen.

Hvis vi skal kunne oppfylle Budstikkas ønske om å dele vår velstand med fortvilede flyktninger så skal vi gjøre det som alltid har vært Frps politikk – hjelpe flyktningene i deres nærområder.

I statsbudsjettet for 2015 er de totale kostnader for bosetting og integrering lagt inn med 18 milliarder kroner.
Hvor mange fortvilede flyktninger kunne vi hjulpet om beløpet i stedet hadde blitt benyttet til å etablere og drive flyktningleirer i nærområdene?

I stedet soler vi oss i vår egen fortreffelighet mens innvandrerne sendes på Nav. Og vi bedriver rituell selvpisking for at vi ikke tar inn fler.

Norge er blant de land i Europa som tar imot flest innvandrere i forhold til folketallet, og de må bo et sted.

I 2013 måtte Asker Frp godta at kommunen skulle bosette til sammen 65 innvandrere.

Men vi fikk med i vedtaket at antallet skulle inkludere familiegjenforente samt inntil 10 enslige asylsøkere.

Dette fordi bosetting av innvandrere fra ikke-vestlige land erfaringsmessig utløser et betydelig antall slektninger som også må bosettes i Asker.

Antall familiegjenforeninger har kommunen ingen innflytelse over, og det gis heller ikke den samme statlige støtte for disse.

Asker Frp vil derfor ikke støtte rådmannens forslag om å øke antallet. Tvert imot vil vi forutsette at rådmannen fremlegger en oversikt over hvordan vi ligger an i forhold til den vedtatte kvoten, og vi vil også kreve at Beregningsutvalget går gjennom de totale kostnadene for Asker.

Inntil vi er kjent med kostnadene er det uaktuelt for Asker Frp å akseptere noen økning av antall innvandrere.
I deler av Asker begynner man allerede å erfare de problemer bosetting av ikke-vestlige innvandrere medfører.

Les flere meninger her.

Det må derfor settes inn tiltak for å snu den negative utviklingen. Å øke antall ikke vestlige innvandrere, er ikke et slikt tiltak.

Trond Ellingsen,
leder, Asker Frp
 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.