Skip to main content

Innfører forbud mot torskefiske i Oslofjorden

SLUTT PÅ DETTE: Kysttorsken er på et kritisk lavt nivå i Oslofjorden. Foto: Espen Andersen
SLUTT PÅ DETTE: Kysttorsken er på et kritisk lavt nivå i Oslofjorden. Foto: Espen Andersen

En kritisk lav bestand av kysttorsk gjør at Regjeringen innfører forbud mot fiske av kysttorsk fra 15. juni i år.

– Både faglige råd og føre-var-hensyn tilsier at fangstpresset må reduseres og områdene der torsken gyter må beskyttes, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik, om forbudet som gjør at det blir forbudt med fritidsfiske etter torsk langs strendene og på fjorden i Asker og Bærum.

Forbudet gjelder fra Lindesnes til Svenskegrensen, ifølge en pressemelding fra Regjeringen. Det blir også forbud mot alt fiske i gyteperioden i 14 definerte gyteområder

Fritidsfiske rammer

– Årsakene til situasjonen for kysttorsken er sammensatt. Området rundt Oslofjorden er tett befolket, og fritidsfiske står for den største andelen av fisket etter torsk. Også yrkesfiskerne må bidra med sitt. Situasjonen er krevende og det vil ta tid å gjenoppbygge bestanden. Hvis alle tar et ansvar har jeg stor tro på at disse tiltakene på sikt vil bedre tilstanden for kysttorsken, sier fiskeriministeren.

Alt fiske etter torsk forbys innenfor grunnlinjen fra Telemark til grensen til Sverige. I tillegg forbys alt fiske fra og med 1. januar til og med 30. april i 14 definerte områder hvor torsken gyter, fra Lindesnes til svenskegrensen.

– Jeg har også hatt møte med Norges Jeger- og Fiskerforbund om saken, der jeg fikk mange gode innspill. Jeg mener de reguleringene som nå innføres ivaretar fritidsfiskerne på en god måte, sier Nesvik.

 

Klimaendringer

– Vi er svært fornøyd med at fiskeriministeren har fulgt våre råd og innfører et strengt, men forhåpentligvis effektivt vern av kysttorsken i sør. Det sier fiskeridirektør Liv Holmefjord en pressemelding fra Fiskeridepartementet.

– Det står veldig dårlig til med kysttorsken på Skagerrak-kysten og i Oslofjorden og det er ulike årsaker til dette. Et nokså intensivt fritidsfiske er blant de viktigste årsakene til at bestandene av kysttorsk er så kraftig redusert, men også miljø- og klimamessige endringer har påvirket både kysttorsk og andre fiskeslag negativt i dette området. Vi håper at tiltakene som nå iverksettes skal ha positiv effekt, men da trenger vi hjelp fra folk i området, sier Holmefjord.

Yrkesfiskerne som blir rammet av de nye reguleringene vil kunne få dispensasjon fordi Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å ta vare på et tradisjonelt yrke, og i tillegg opprettholde ordningene med kaisalg i dette området.

Det er også besluttet at kvoten på kystsel skal økes med 20 prosent for å redusere presset på kysttorsken

Om tiltakene: 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.