Skip to main content

Ingen veiviser, men en databank

ETTERLYSER TILTAK: Frps Trond Ellingsen etterlyser konklusjoner og tiltak i Borgen-rapporten. FOTO: KARL BRAANAAS

Borgen-rapporten får hard medfart av Frps leder Trond Ellingsen, som er medlem av kommunestyret.

Dette er Budstikkas lederartikkel fredag 27. november 2015.

Han mener rapporten er mangelfull, fordi den ikke gjør forsøk på å anvise tiltak for utfordringene på Borgen. Utfordringer som rapporten riktig beskriver.

I en kronikk skriver Ellingsen at leseren sitter «igjen med inntrykk av at forfatterne går som katten rundt den varme grøten, engstelig for å brenne seg på poten».

De som leser rapporten, vil nok gi Frp-lederen rett i at situasjonsbeskrivelsen er så neddempet som mulig.

Det til tross, det er ikke vanskelig å finne de elementene som gjør Borgen-området til et krevende sted å vokse opp.

Les også: Frp-leder slakter Borgen-rapport

Les også: – Rapporten skulle ikke gi svarene

Les også: – Finnes det empiri på utsagnet «mangfold er en ressurs i samfunnet»?

Hele Asker internasjonaliseres. Det viser Borgen-rapporten. Men det er helt andre utfordringer i det Asker der internasjonaliseringen er på 20 prosent og betyr mange danske, svenske og polske innvandrere, enn på Borgen der nærmere 50 prosent er innvandrere. De fleste fra Somalia, Bosnia, Kosovo, Afghanistan og Pakistan.

I sammenligninger mellom distriktene i Asker viser Askerlia/Hagaløkka og Borgen mange avvik. Deltagelsen i arbeidslivet er lav. Som en følge av det er familieøkonomien svak.

Det er flere som slutter på skolen, og ungdommen er mindre aktiv på fritiden enn annen ungdom. Frem til rapporten forelå var dette antagelser, nå er det fakta.

Vi forstår Ellingsens rop etter tiltak. Samtidig ser vi nødvendigheten av å ha faktagrunnlaget på plass. Borgen-rapporten er en mursten av nyttig kunnskap som gjør at administrasjon og politikere i Asker nå må begynne å snakke tiltak.

Les også: – Asker og Bærum vil endre seg i rekordfart hvis dagens asylinstitutt opprettholdes

Les også: Frp-topp står bak islamkritisk nettsted

Flere store byggeprosjekter er under utvikling på Borgen. Stikkord er nærsenter, idrettspark og flerbrukshall ved Asker internasjonale skole og ved Borgen ungdomsskole. Innenfor disse prosjektene ligger det muligheter.

Når rapporten på den ene siden beskriver møteplasser og deltagelse på fellesarenaer som en barriere, og på den andre siden mener at de mange planene for utbygging representerer muligheter, er det et sted å starte.

Trond Ellingsens svar på utfordringen er å få flere minoritetskvinner ut av hjemmet og inn i en aktivitet. Han mener ellers at både kontantstøtten og barnetrygden hindrer en tilpasning til norsk virkelighet.

Poenget med å få alle kvinner ut i samfunnet og møte norske forhold og norsk kultur og språk er viktig. Men langt ifra den eneste veien å gå.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Idrettsparker og flerbrukshaller som også er åpne for de uorganiserte, er viktige nærmiljøtiltak. Likeså et åpnet nærmiljøsenter med inkluderende møteplasser. Grunnlagsmaterialet er på plass, nå må politikerne prioritere.

Dette er Budstikkas lederartikkel fredag 27. november 2015.

Les flere artikler