Grafikken øverst i denne saken gir deg en oversikt over hvilke endringer NSB og Ruter iverksetter søndag.

I tillegg gjør Flytoget endringer i sitt rutetilbud ved at de kjører rundt fem minutter tidligere fra Asker, Sandvika og Lysaker stasjoner. Les mer om Flytogets ruteendringer her.

Under kan du lese hva Budstikka har skrevet om ruteendringene til NSB og Ruter:

Intercity-togene stanser i Sandvika før jul

Bussjåfører roper varsku om sikkerhet i Sandvika (B+)

– Ruter lytter ikke. I stedet legger de ned et populært tilbud som fungerer bra

Opptil 1.400 busser ukentlig i Engervannsveien

Trangt på Rykkinn-bussen (B+)

De kjemper for sin egen «melkerute»

Kjempeløft i togtilbudet fra NSB (B+)

Asker-protest mot ruteendring