Domstolene har liten plass i statsbudsjettet i år.

Det som står er at når nå politiet skal overta ledelsen av avhør av barn og andre sårbare personer, så vil domstolene spare kostnader tilsvarende 23 millioner.

– Mister fem millioner

Politiet får overført fem av disse, mens 18 millioner i følge budsjettet blir i domstolene for å øke deres kapasitet.

Dette regnestykket godtar ikke sorenskriver Kristin Jahre Ramm ved Asker og Bærum tingrett.

– Jeg har vanskelig for å se at overføringen av dommeravhørene fører til en innsparing for domstolene på 23 millioner kroner. Jeg stiller derfor spørsmålstegn ved grunnlaget for den beregningen, sier hun.

LES MER:

Penger til Ringeriksbane og E16 i statsbudsjettet

Grini-museet får 2 mill. på statsbudsjettet 

Har aldri blitt kompensert

Sorenskriveren mener retten har måttet presse inn dommeravhørene mellom andre oppgaver i en ellers travel hverdag. 

– Vi har aldri fått noen budsjettmessig kompensasjon for den økningen i antall dommeravhør som har vært i de senere årene. På den bakgrunn mener jeg at det ikke er noe grunnlag for å kutte i domstolsbudsjettet nå som følge av at ansvaret for disse avhørene overføres til politiet, slår Ramm fast.

Hun mener domstolene har svært stramme budsjetter, som i all hovedsak er bundet opp til lønns- og husleieutgifter.

Nytt ungdomsfengsel

Budsjettet inneholder også 6.3 millioner til drift av en ny ungdomsenhet for inntil fire innsatte ungdommer på Eidsvoll.

Hittil har det bare vært en slik enhet i landet, knyttet til Bjørgvin fengsel utenfor Bergen.

 – Min klient bør likevel bli værende på ressursenheten i Bergen, sier forsvarer for 16-åringen som er dømt for drapet i Vollen, advokat Cecilie Nakstad.

Nakstad mener likevel det er positivt med slike plasser til de få ungdommene som av ulike grunner må være i fengsel.