Skip to main content

Hyop skylder 12 millioner til EU, fylkeskommune og kirke

VIRKSOMHET: Det blir trolig fortsatt virksomhet på tomten ved Høvik kirke, selv om det ikke lenger selges hydrogen derfra. FOTO: KARL BRAANAAS

Det er meldt krav for totalt 11.986.000 kroner til konkursboet etter hydrogenselskapet Hyop.

Les flere artikler