Skip to main content

Hyop konkurs - stasjonen står

GIKK KONK: Bobestyrer Viggo Scherger håper på å finne nye drivere til hydrogenstasjonen ved Høvik kirke. FOTO: KARL BRAANAAS

Kanskje blir det fortsatt mulig å tanke hydrogen på ved Høvik kirke, selv om Hyop er gått konkurs.

Les flere artikler