Skip to main content

Hva er viktig for deg?

For de fleste går dagligdagse gjøremål nesten ubemerket sin gang, men ved redusert helse, fysisk eller psykisk, vil prioriteringer tvinge seg frem.

Derfor arbeider Asker Høyre systematisk og målrettet for at trygghet, hjelp og omsorg skal være der når du trenger det.

Helsetjenestene har vært opptatt av kroppsdeler og sykdommer, hjelpen er i stor grad delt etter diagnoser, og man har ikke alltid sett «det hele mennesket».

Høyre ønsker en endring, og i Asker samles tjenestene gjennom samlokalisering og tverrfaglige team.

Diagnose, bistand og omsorg skal koordineres. Innbyggere med kroniske sykdommer skal få bedre oppfølging.

De med større behov må følges av oppfølgingsteam, avansert medisinsk behandling og omsorgstilbud.

I Asker bor cirka 60.000 ulike mennesker. Vi må bli flinkere til å gjøre «forskjell» innen helse ved kort og godt å se den enkelte.

Først da kan persontilpasset hjelp og medisinering foreskrives, og det er den berørte som kan svare på «Hva er viktig for deg», alt tatt i betraktning.

Derfor er brukermedvirkning og hverdagsrehabilitering nå et grunnleggende prinsipp i Asker. Et mindre prøveprosjekt for eldre ble gjennomført i fjor, og dette videreutvikles i 2015.

Les flere meninger og debattinnlegg her

En helhetlig tjeneste med pasienten i sentrum har som mål å bistå pasienten slik at ferdigheter, gjerne basert på pasientens prioritering, opprettholdes lengst mulig.

Lykkes vi med det, er det en vinn-vinn-situasjon.

Hva morgendagens innbyggere etterspør er ukjent, men trygghetsteknologi som vil frigi administrativ tid og øke sikkerheten, tryggheten og selvstendigheten for den enkelte, blir viktig.

Persontilpassede hjelpemidler kan i fremtiden bidra til at dine prioriteringer blir lettere å oppnå og opprettholdes lenger.

Les flere artikler