Skip to main content

Høyt radoninnhold i Oslos eiendommer på Dikemark

MÅLER: Det er en slik spormåler som brukes til å måle konsentrasjonen av radongass i bygg.
MÅLER: Det er en slik spormåler som brukes til å måle konsentrasjonen av radongass i bygg.

På grunn av ti ganger høyere konsentrasjon av becquerel enn tillatt, vil 13 boliger på Dikemark få installert egne anlegg for ventilasjon.

Ved en av de bebodde underetasjene i Slottsberget 63 til 69, er det målt en radonkonsentrasjon på 1.100 Bq/m³ i målinger fra i fjor. Grensen for å iverksette tiltak er 100 Bq/m³. I andre leiligheter er det målt ned til 460 Bq/m³ i førsteetasjer.

Det er Oslo kommune som eier Slottsberget 59 til 69. De har nå lagt ut oppdraget med å installere ventilasjonsanlegg i de 12 leilighetene og en enebolig på anbud.

Uviss kostnad

– Vi har også gjort radonmålinger i de bebodde eiendommene til Oslo kommune i Verkensveien og Dyringveien, men her ble det ikke funnet verdier som krevde tiltak, sier kommunikasjonsrådgiver Solveig Pettersen i Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

– Hva vil tiltaket koste?

– Vi har lagt oppdraget ut på anbud og det vil være helt feil å gi noe anslag i denne situasjonen, svarer Pettersen.

Allerede i 1997 ble Vardåsen, Engelsrud og Dikemark pekt ut som områder med høye radonforekomster av Asker kommune. Områdene ligger innenfor sonen med såkalt Drammensgranitt, en bergart som gir forhøyet nivå av radioaktiv stråling.

Usynlig og luktfri

Radon er en usynlig og luktfri gass som kan forårsake lungekreft. Radon dannes kontinuerlig i jordskorpen. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav. Helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. God ventilasjon fjerner den usynlige gassen.

I 2011 ble grensene for tiltak mot radonstråling skjerpet. Radon i luft måles med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m³). Ved radonnivå over 100 Bq/m³, bør det gjøres tiltak.

Ny strålevernforskrift trådte i kraft 1. januar 2011. Den ga eierne av utleieboliger tre år på seg til å innfri kravene til radonnivå.

Innen 1. januar 2014 skal eierne både ha målt, gjort tiltak og kontrollmålt der det viser seg nødvendig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som er i privat og offentlig eie.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.