Skip to main content

Høyre har bestemt seg om Fornebutbyggingen: Krever flere større boliger

KANSKJE SLIK: Obos’ mulighetsstudie for området i nærheten av Fornebu senter har resultert i blant annet denne illustrasjonen fra Dyrvik arkitekter. ILLUSTRASJON: DYRVIK ARTKITEKTER

Men akkurat hvor mange boliger det bør bygges, vet ikke partiet.

Les flere artikler