Skip to main content

Høyre ber om vaksine-pålegg for helsepersonell

HELSEPOLITIKERE: Arnulf H. Myklebust (KrF), Bjørn A. Larsen (R), Torbjørn Espelien (Frp), Kjell-Ole Heggland (Pp), Karil Seljelid (Ap), Wenche Steen (V) og Siw Wikan (H) sitter i Hovedutvalg for bistand om omsorg.

Siw Wikan (H) åpner for å gi pålegg om influensavaksine for ansatte i pleie- og omsorgsyrkene.

Les flere artikler