Nye Slemmestadveien mellom Hvalstrand og Holmen i Asker åpnet for en drøy måned siden. En viktig del av ombyggingen var å sørge for at bussene fikk bedre fremkommelighet i det nye kollektivfeltet.

Men ny vei og nye skilter er tydeligvis ikke noe bilistene tar hensyn til. Torsdag morgen telte Budstikka, i løpet av ca. halvannet minutt, rundt 40 sjåfører som kjørte ulovlig i kollektivfeltet mellom innkjøringen til Holmen Fjordhotell og avkjøringen til Fekjan/Holmensenteret.

Strekningen er rundt 200 meter lang.

Det vil i realiteten si at kollektivfeltet var blokkert av personbiler. Hadde politiet vært på stedet, ville det kunne gitt 168.000 kroner i forelegg (40x4200 kroner).

LES OGSÅ: Elever irritert på stappfulle busser

Leserreaksjoner

Før ombyggingen delte bilistene veibanen på den siste strekningen før avkjøringen til Fekjan/Holmensenteret; de som skulle videre opp mot E18, la seg til venstre, mens de som skulle svinge av mot Fekjan, la seg til høyre. Dette er altså ikke mulig etter ombyggingen, i hvert fall ikke på lovlig vis.

Budstikka er blitt kontaktet av flere lesere etter at den nye veien åpnet. Alle spør om hvordan det er tenkt at bilistene skal kjøre på strekningen.

– Hva har trafikkplanleggerne tenkt her? Skal vi som normalt kjører til høyre på nevnte sted, bryte trafikkreglene og stå i kø i bussfilen, eller skal vi stå lovlig i kø i hovedløpet og hindre trafikken som skal til E18, spør en leser.

– Bussene skal frem

Anders Mjell, Statens vegvesens prosjektleder for byggearbeidene, forklarer at hensynet til kollektivtrafikken er vesentlig på den nye strekningen.

– Bussene skal slippes frem. Det er derfor kollektivfeltet er bygget og skilter om dette satt opp. Det er ikke meningen at bilistene skal følge det samme kjøremønsteret som tidligere, sier Mjell, som sier at bilførere nå må regne med mer kø på strekningen enn tidligere.

– Hva tenker du om at bilistene ikke følger skiltingen og legger seg over til høyre som før?

– Det er vel klart for de fleste at skiltene sier at busser skal prioriteres. Spørsmålet er jo da hvem som håndhever dette. Dette er en sak for politi eller annen myndighet på området. Reglene her gjelder som andre steder med kollektivfelt. Det er ingen forskjell på Slemmestadveien og for eksempel E18 i så måte.

– Forståelig, mener politisjef

På grunn av ferieavvikling og mindre trafikk enn vanlig er det først de siste dagene at det har oppstått kø på stedet. Rolf Meyer, leder av operativ seksjon ved Asker politistasjon, forteller til Budstikka at politiet foreløpig ikke har mottatt klager på ulovlig kjøring.

– Men det er ikke overraskende at problemstillingen dukker opp siden sjåførene i mange år har delt veien mellom seg for å få køen til gli bedre. At det blir slik, er på sett og vis forståelig, sier Meyer, som likevel understreker at sjåførene plikter å følge gjeldende skilting på stedet.

Han kan ikke si om politiet vil prioritere kontroller på strekningen fremover.

– Jeg synes det er vanskelig å gi et konkret svar på det, siden vi ikke har hørt noe om problemet i form av klager fra buss- og taxiselskaper. Dessuten har det, som de fleste andre prioriteringer, med tilgjengelige ressurser å gjøre, sier Meyer.