– Dersom vi når 50.000 elbiler i 2015 eller 2016, så må vi vurdere tilgangen til kollektivfeltene på nytt. Men jeg vil ikke forskuttere at elbilene skal ut av kollektivfeltene, sier Bård Hoksrud til VG.

Han har registrert den voldsomme økningen i elbil-salget som nå er på rundt 1.000 nye biler i måneden. Innen utgangen av 2013 vil det være 18.000 elbiler på norske veier. En svært stor andel havner på veiene i Asker og Bærum og dermed også i kollektivfeltene på E18 der bussen får stadig større problemer med fremkommelighet.

Var gulrot

Til VG minner Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet om at elbilene fra starten av fikk kjøre i kollektivfeltene som en gulrot for å få flere til å kjøpe miljøvennlige kjøretøy.

– Det er dessverre slik at elbiler som oftest transporterer èn person. Vi må se på helheten. Vi ønsker jo flere kjøretøyer som bruker ren energi, men samtidig ønsker vi at flere bruker kollektivtransport. Den siste gruppen lider nå av at det blir verre og verre å komme frem i kollektivfeltene, sier Hoksrud.

Busselskap vil ha bilene ut

Konsernsjef Arne Veggeland i Nettbuss regner med at det bare er et tidsspørsmål før veimyndighetene kaster elbilene ut av kollektivfeltet. Også Ruter har gitt klart uttrykk for at elbilene må ut av kollektivfeltet.

– Vi har gått ut i fra at dagens ordning med elbiler i kollektivfeltet er en midlertidig ordning, men at det kan bli for lenge og vente til 2017 før elbilene må ut av kollektivfeltet. Allerede nå er det problematisk for bussene med det økende antall elbiler i kollektivfeltene, sier Veggeland til VG.

Vil ha forbud

Direktør Jon Stordrange i NHO Transport vil kaste ut elbilene av kollektivfeltet.

– Ja, det må gjerne innføres et forbud mot elbiler i disse feltene. Vi kan passere 50.000 elbiler raskere enn først antatt, sier Stordrange til avisen.