Skip to main content

Her må du finne nye veier fremover

ENDRING: Reisende kunne torsdag morgen registrere at trafikkmønsteret på Bekkestua var lagt om. FOTO: KARL BRAANAAS

Anleggsarbeider gjør det nødvendig å legge om kjøremønster i krysset der Gamle Ringeriksvei, Nadderudveien og Jens Rings vei møtes på Bekkestua.

Kommunale vann- og avløpsledninger skal skiftes ut fra Nadderudveien 1 og 80 meter nordover. Trafikken på Nadderudveien er lagt over en omkjøringsvei på tomten Nadderudveien 1.

Entreprenøren Skollerud anlegg opplyser at arbeidene er godkjent av Statens vegvesen og folkehelsekontoret i Bærum kommune.

Nye vann- og avløpsledninger er første fase av arbeidet med å utvikle nordre del av Bekkestua. På eiendommen Nadderudveien 1 skal det etter hvert bygges boliger.

Les flere artikler