Skip to main content

Her er E18-bildene som Oslo ikke vil se

BYMILJØ: Når E18 forsvinner i bakken, blir det mulighet til å utvikle området rundt Høvik kirke. Men det forutsetter Høviktunnelen som Oslo-politikerne fikk utsatt i Oslopakke 3-enigheten.

I avtalen om Oslopakke 3 er det uavklart hvordan E18 fra Strand til Ramstadsletta bygges. Men ikke i Statens vegvesens planer.

I den ferske reguleringsplanen for E18 Lysaker-Ramstadsletta ligger Høviktunnelen og Ramstadsletta inne. Og Ole Kristian Udnes (H), som leder planutvalget i Bærum kommune, er innstilt på å vedta planen slik den foreligger. Torsdag vil planutvalget sende forslaget ut på høring.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo hisser seg ikke opp over Bærums fremgangsmåte.

Ingen dramatikk

– Det er ingen dramatikk knyttet til dette. I den ferske Oslopakke 3-avtalen er Oslo og Akershus enige om å bygge ut strekningen mellom Lysaker og Strand uten å øke antall E18-felt inn mot Lysaker. Hvordan utbyggingen skal skje videre på strekningen mellom Strand og Asker understreker vi i avtalen at hverken Oslo og Akershus har konkludert på, og det blir gjenstand for fremtidige diskusjoner og forhandlinger, sier hun.

Oslo sliter med høy luftforurensing og store plassproblemer i sentrum, og MDG er opptatt av å redusere biltrafikken. Derfor er byrådet opptatt av å ikke legge til rette for mer biltrafikk inn til Oslo gjennom å utvide E18.

AVTALE: – Utbyggingen videre mellom Strand og Asker blir gjenstand for fremtidige forhandlinger, sier Lan Marie Berg.

– Jeg er glad for at Oslo og Akershus har stilt seg bak en felles anmodning til Vegvesenet om å utarbeide alternative planer som ikke øker veikapasiteten og som reduserer kostnader, påpeker Berg.

Beklager Høvik-tunnel

I innstillingen til planutvalget beklager Bærums-rådmannen at første fase av E18-utbyggingen ikke tar med seg tunnel under Høvik i avtalen om Oslopakke 3.

– Det er i dette området vi har de største gevinstene for bomiljøet og for mulig byutvikling, påpeker rådmann Erik Kjeldstadli.

Den planlagte Høviktunnelen blir 1.940 meter lang. Den starter omtrent der «Star Tour-bygget» i dag ligger og slutter ikke langt etter Høvik kirke.

Tunnelen vil frigjøre et stort område for byutvikling. Den vil også bidra til å lette støy- og støvplagene for titusener av mennesker som bor langs E18.

Reguleringsforslaget legger til grunn at over 200 boliger må innløses for å få plass til E18. Hovedtyngden av berørte boliger er i Riiser Larsens vei, Eilif Dues vei og Michelets vei på Lysaker og Henry Lehres vei og Ramstadsletta. Vedtas reguleringsplanen slik den nå foreligger, vil de som har boliger som må rives på grunn av E18 ha juridisk krav på å få dem innløst.

Det gjelder selv om Høviktunnelen aldri bygges.

Konsekvenser for grunnerverv

Regningen for innløsningen er det imidlertid Statens vegvesen som skal betale.

– I den nye avtalen for Oslopakke 3 er første E18-etappe begrenset til strekningen Lysaker-Strand. Det vil ha konsekvenser for grunnervervet. Dette må avklares senere, understreker prosjektleder Knut Gløersen i Statens vegvesen.

Bygging av E18 fra Lysaker til Strand starter mot slutten av 2018. Byggetiden er anslått til fem år. I prosjektet inngår Stabekklokket som vil åpne en ny adkomstvei mot Fornebu fra E18. Gjønnesdiagonalen vil sluse trafikken bort fra lokalveiene og redusere køene og forurensningen lokalt i store deler av Bærum.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.