Dødsulykken på Bærumsveien, like ved Ringstabekkveien på Jar førte til full stans i biltrafikken i begge retninger på Bærumsveien ved ulykkesstedet.

Biler ble dirigert opp i Ringstabekkveien, mens bussene ble stående i krysset Ringstabekkveien/Bærumsveien i påvente av dirigering fra trafikkleder.

Video: Kvinne drept av lastebil

En bussjåfør sa til Budstikka at han hadde ventet i nesten en time uten å få beskjed om hvor han skulle kjøre.

Alternativ skolevei


Mange elever som var på vei mot Ringstabekk skole ble stoppet før ulykkesstedet og ble ventende i påvente av at politiet fant frem til alternativ vei gjennom anleggsområdet for Kolsåsbanen.

 Les også: Kvinne drept av lastebil


Krimvakta fra politiet var raskt på ulykkesstedet og foretok besiktigelse og fotografering av lastebilen som var involvert i dødsulykken.


Dødsulykken skjedde der anleggstrafikken fra Kolsåsbaneutbyggingen kjører ut på Bærumsveien like bortenfor Ringstabekkveien.