Skip to main content

– Helt opplagt at tiltalte ville ha et friskt barn

LAGMANNSRETTEN: De syv dommerne skal stemme frem en dom i Valdres-saken mandag 11. februar. Ankesaken administreres av lagdommer Ørnulf Røhnebæk.

Lagdommer Ørnulf Røhnebæk brøt flere ganger inn under aktors prosedyre og stilte spørsmål.

Les flere artikler