- Vi tok initiativ til dette møtet fordi vi fikk kritikk for hvordan saksprosessen forløp seg i fjor. Med dette møtet fikk vi alle fakta på bordet, og det er absolutt mye bedre med en dialog enn å tvinge gjennom føringer, sier FAU-medlem Åsmund Sutterud. 

Få ting har satt sinnene så mye i kok som gjennomføringen av fjorårets 17. mai-feiring i Heggedal. I den overoppettede debatten rundt 17. mai-feiringen i Heggedal møttes partene i går for å diskutere årets arrangement.

Les også: Kjemper for gudstjeneste

Opplevde mangel på dialog

Fjorårets beslutning om å ikke gjennomføre den tradisjonelle andakten ved Hovedgården ble tatt over hodet på store deler av bygdas befolkningen. Representant for Heggedals beboere, Lars Kjennerud, opplevde situasjonen frustrerende.

-  Vi følte oss overkjørt av FAU i fjor. De kjørte saken rett frem uten å lytte til oss. Tradisjonen med gudstjeneste på 17. mai står sterkt hos store deler av Heggedals befolkning, og at andakten ikke sto på fjorårets program opplevde mange som sårt. 

Under gårsdagens møte fikk de vel 20 oppmøtte luftet meningene. Debatten bar preg av sterke engasjement og mye følelser rundt Heggedals gjennomføring av nasjonaldagen. 

- Det er for tidlig å si hvordan årets arrangement vil bli. Men at vi er i dialog er i hvert fall til det bedre, sier Kjennerud. 

Nytt møte i vente

Partene kom imidlertid til enighet om å gjennomføre et nytt møte. Innen 1. mars skal Heggedal menighet, Nærmiljøsentralen, FAU og 17. mai-komiteen alle nedlegge et forslag om hvordan de mener årets nasjonaldag bør gjennomføres. 

- Vi var ikke forberedet på disse reaksjonene da vi gjennomførte 17. mai i fjor. Med dette møtet har vi fått en del oppklart, og vi har tro på at vi skal komme til en løsning som passer for alle, sier Sutterud.