BAKGRUNN: Spesialskolen Haug trues med kutt nok en gang

– Vi ser gang på gang at rådmannen foreslår kutt i tilbud som politikerne «redder» fra sparekniven. Er det bare et spill?

– Dette er vår politiske modell til forskjell fra en parlamentaristiske modellen. Rådmannen har en plikt til å legge frem forslag. Noen blir vedtatt, mens andre ikke får gjennomslag i det politiske miljøet.

– Så da blir rådmannen den store, stygge ulven?

– Rådmannen er øverste ansvarlige for administrasjonen. Det er viktig å skille mellom institusjon og person. Nå legger vi opp til en god, forsvarlig og demokratisk prosess for til slutt å vedta et budsjett i desember. Dette er demokratiet på sitt beste. Akkurat nå er det mange innbyggere som arbeider med sine uttalelser til budsjettforslaget, og alt skal vi gå gjennom. Det er viktig at det gis god tid til innspill fra innbyggerne på et så viktig dokument, sier Lisbeth Hammer Krog.