Skip to main content

– Har fått utøvere til å utvikle spiseforstyrrelse, dårlig selvbilde og forvrengt syn på egen kropp

DOM AVGITT: Norsk Idretts domsutvalg har utestengt Linda Gundersen, daglig leder i Holmen Tropp og Turn, i ti år.
DOM AVGITT: Norsk Idretts domsutvalg har utestengt Linda Gundersen, daglig leder i Holmen Tropp og Turn, i ti år.

Norsk idretts domsutvalg mener Linda Gundersen i Holmen Tropp og Turn har utøvd slankepress mot unge utøvere i over 30 år.

Fredag ble det kjent at Norsk idretts domsutvalg har avgjort at Linda Gundersen, tidligere turntrener og nå daglig leder i Holmen Tropp og Turn, er ekskludert fra all idrett i ti år, etter å ha utsatt utøvere og tidligere utøvere for kroppspress, mobbing og trakassering.

Samtidig er hun fortsatt ansatt i stillingen som daglig leder i klubben.

I helgen ble den fullstendige dommen fra Norges Idrettsforbunds domsutvalg presentert. Linda Gundersen omtales som "A" i hele saksfremlegget.

– Betviler ikke forklaringene

Ifølge Norges Gymnastikk- og Turnforbund har Gundersen fra 1980-tallet i en rekke tilfeller - og over tid - opptrådt på en måte som kan karakteriseres som mobbing og trakassering av barn og ungdom. Deres advokat Pål Kleven fremførte følgende i domsutvalget:

«Vitnene som er ført fra NGTFs (Norsk Gymnastikk- og Turnforbund) side bekrefter at de har blitt utsatt for jevnlig mobbing og trakassering av A. De har opplevd vektkommentarer, kroppspress og en ekstrem fokusering på mat. A (Linda Gundersen, red.anm) har trakassert, diskriminert og utøvet et utilbørlig slankepress på flere utøvere jevnlig fra 1982 på en slik måte at noen har utviklet spiseforstyrrelse, fått dårlig selvbilde og et forvrengt syn på egen kropp».

I dommen kommer det frem at utøvere forteller at de gjentatte ganger ble utsatt for kommentarer som «Jeg ser du har kost deg i ferien», eller «har du spist opp hele julestrømpa» og utøvere «bør spise færre karbohydrater».

– Domsutvalget har ikke funnet grunn til å betvile forklaringene, heter det i oppsummeringen.

LES OGSÅ: Tidligere turner om utestengt trener: – Sjokkerende at hun ikke er fjernet som leder

Flere med ettervirkninger

Foreldelsesfristen er et sentralt emne i dommen mot Linda Gundersen. Denne skal egentlig være satt til fem år, og går dermed ikke lengre tilbake enn til 16. mars 2011.

Domsutvalget mener at hyppigheten og omfanget av vitneforklaringene likevel tilsier at man skal betrakte og vurdere Gundersens oppførsel helt tilbake til starten av 1980-tallet.

Vitnet "B" er første vitne som er beskrevet i dommen. Hun var aktiv gymnast frem til 2014, og hadde Gundersen som trener fra 2002 til 2006, og deretter i Holmen Tropp og Turn frem til 2014.

"B" beskriver hvordan hun fikk kroppskommentarer fra Gundersen fra 8-9-årsalderen i 2004-2005:

"B og turnvenninnen C fikk i den alderen høre ved en anledning at de hadde «ballongmager» og at det så ut som de var gravide. C har bekreftet dette skriftlig....B har forklart at i spisepausene ble utøvernes matpakker observert og kommentert av A. Utøvere var redde for at A skulle se at de spiste ekstra. Skrekken var å møte A med en is i hånda. B har også beskrevet at de skulle løpe med flere lag klær for å forbrenne fett, noe som også er beskrevet av flere andre utøvere. I 2014 hadde B en ankeloperasjon. Hun ble syk etter operasjonen og ble derfor veldig tynn. Da hun var innom turnhallen fikk hun en klem av A som syntes hun var «så fin». Da var B endelig tynn nok. Ifølge B har kroppsbildet hennes blitt ødelagt etter å ha hørt i så mange år fra ung alder at hun er for tung".

LES OGSÅ: Idrettsleder dømt for mobbing og trakassering – ekskluderes i ti år

Et annet av vitnene i saken, som har hatt Gundersen som trener, fikk spiseforstyrrelser som følge av behandlingen fra treneren, i følge domsutvalgets redegjørelse:

"En gang F (vitnet, red. anm.) var syk og ikke hadde spist på noen dager fikk hun skryt av A. Da var «formen» hennes bra. Dette var vanskelige og vonde kommentarer, men F torde ikke si ifra. Hun ville bli best og stolte på A. «Spesielt etter ferier eller frihelger fikk vi kommentarer som «Ser dere har kost dere med godteposen i helgen jenter». Slike kommentarer og et ubehagelig fokus på vekt og mat fortsatte frem til sommeren 2015. F utviklet en spiseforstyrrelse utover i 2015".

Domsutvalget konkluderer med at de har funnet det bevist at Linda Gundersen har kommet med krenkende og ydmykende kommentarer, og karakteriserer noe av Gundersens opptreden som «trakassering» og «mobbing».

Et annet vitne, kalt "H" i dommen, hadde Gundersen som trener mellom 1983 og 1988. "H" forteller:

"Hun var lenge slank og hun slapp derfor kommentarer som de andre utøverne fikk, men etter hvert fra 16 årsalderen fikk også hun høre «du er tung i rompa», «du har fleskete lår», «i dag ser du tung ut H» og «nå har du lagt på deg H». Ifølge H bedrev A en hersketeknikk ved at det alltid var én yndling. H trakk frem flere episoder i sin forklaring, blant annet under NM i Stavanger i 1987 da A i turnhallen sa til H at det var «synd at hun var i så dårlig form», og samtidig påpekte om en annen utøver at hun var «nydelig». H ble lei seg og falt ned to ganger fra bom. H har forklart at hun utviklet en spiseforstyrrelse som hun har slitt med i mange år".

Et fjerde vitne, "K", ble trent av Gundersen mellom 1998 og 2004, og igjen fra 2007 til 2010:

"Etter NM i 2008 fikk hun beskjed om at hun burde gå til en kostholdsekspert. Hun opplevde å få beskjed om å spise en appelsin til middag".

LES OGSÅ: Idrettsleder anmeldt av eget forbund – saken går for lukkede dører

Hevder hun endret oppførsel

Linda Gundersen har i sin forklaring sagt at hun ikke har kommet med vektkommentarer overfor utøvere under 18 år - etter 1993.

"Hun har aldri sagt til en utøver at vedkommende var tykk. Veiing var vanlig innen turnidretten på 1980-og begynnelsen 1990-tallet, men dette sluttet hun med i 1993. Hun har forklart at hun har snakket med foreldre om vekt og kosthold, og at hun har hatt samtaler gruppevis med utøvere når de nærmet seg pubertet. A er opptatt av at utøverne er sterke, men ikke av hvordan de ser ut. Hun har forklart at hun kan være skarp i stemmen, men hun har aldri hatt ønske om å behandle noen dårlig. Hun kan imidlertid ha sagt ting på fleip som har blitt oppfattet annerledes av mottakeren".

Dette blir derimot avvist av domsutvalget:

"Domsutvalget har med bakgrunn i sakens beviser funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at A har kommet med kropps- og vektrelaterte kommentarer også etter 1993, herunder i perioden fra mars 2011 til 2016. Det er også bevist at hun har behandlet utøvere på en uakseptabel måte, blant annet for å få dem til å yte maksimalt, og det er beskrevet tilfeller av usaklig forskjellsbehandling og trakasserende atferd".

– Til tross for at A flere ganger er blitt gjort oppmerksom på risikoen og mulige skadevirkninger ved å utøve et slikt fokus og press på kropp og vekt, har hun fortsatt, heter det i dommen.

– Hun har med bevisst utsatt sine gymnaster for kommentarer, blikk og handlinger som beskrevet. Det er ingen tvil om at hun målrettet har forsøkt å påvirke utøverne.

Domsutvalget og Appellutvalget

Fortsatt daglig leder

Fredag ble Gundersen ekskludert fra medlemskap i norske idrettslag i ti år, etter at vitner – tidligere utøvere og kolleger, fortalte om mobbing og trakassering over flere år.

Dermed er idrettslederen utestengt fra all idrett i ti år. Klubben har ikke kommet med en uttalelse om hvorvidt hun beholder jobben som daglig leder i Holmen Tropp og Turn.

Ingen i styret ville kommentere saken søndag, men henviste til sin advokat Erik Flågan.

Dommen mot Gundersen behandler spørsmålet om stillingen hennes i Holmen Tropp og Turn. Det vises til at Gundersen, gjennom advokat John Christian Elden, har forsøkt å få hele saken avvist, på bakgrunn av at Gundersen ikke lenger er trener.

"Hun innehar ingen tillitsverv eller medlemskap i noen idrettsorganisasjon tilsluttet NIF. Hun er derfor utenfor den persongruppe som virkeområdet for straffebestemmelsene dekker, jf. NIFs lov § 11-3", bemerker Elden.

Domstuvalget har valgt å svare på denne måten i dommen:

"Det bemerkes likevel at straffansvaret etter NIFs lov § 11-3 (1) bokstav c beror på om vedkommende var medlem av et idrettslag på det tidspunkt da overtredelsen angivelig skal ha skjedd, noe som ikke er bestridt i saken. Utmeldelse av et idrettslag forhindrer ikke at det kan idømmes en reaksjon etter NIFs lov".

– Det kan åpenbart ikke oppstilles et forbud for A om å oppholde seg i turnhallen eller til å være til stede på konkurranser som daglig leder. Et forbud om å delta i idrettslig aktivitet for en daglig leder i et idrettslag fremstår som krevende å håndtere. Ønsket om å forhindre at hun «instruerer eller på annet vis deltar i den idrettslige aktivitet» synes å by på en vanskelig grensegang i forhold til det en daglig leder i en idrettsklubb normalt gjør. Hennes administrative oppgaver kan i mange tilfeller tolkes som å «delta» i organisert trening og konkurranser. Domsutvalget er derfor kommet til at det ikke skal idømmes utelukkelse. En reaksjon i form av utelukkelse vil etter ordlyden i NIFs lov § 11-7 (1) bokstav e kunne gripe inn arbeidsforholdet til A på en vidtrekkende og ikke minst uklar måte, heter det i dommen.

Det er altså ikke mulig for domsutvalget å gripe inn i arbeidsforholdet mellom Gundersen og Holmen Tropp og Turn.

Dermed ender domsutvalget på at Gundersen ikke skal utestenges, men ekskluderes, fra all idrett i ti år.

LES OGSÅ:Risikerer utestengelse på livstid

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.