Skip to main content

Håper på Sandvika-forvandling om fem år

FORAN UTVIKLING: Sandvika står foran en ny utvikling. F.v.: ordfører Lisbeth Hammer Krog, prosjektdirektør Johan Steffensen, gårdeier Kristine Andenæs og Dag Chr. Øverland fra gårdeier Entra.

Om fem år håper prosjektdirektør Johan Steffensen at et nytt Sandvika Øst for alvor begynner å ta form.

Kristine Andenæs har ventet og ventet på en avklaring for Sandvika Øst. Familieselskapet Andenæs Eiendom eier flere sentrale eiendommer i strøket, og har store vyer for utviklingen av flere sentrale eiendommer. Ennå tør hun ikke legge konkrete planer:

– Vi kan først stikke spaden i jorden når vi har et politisk vedtak, sier Kristine Andenæs Lar seg ikke styre av arkitekter og konsulenter

LES MER: Biler på alle veier i Sandvika

To hovedpoeng

To sentrale elementer ser endelig ut til å være på plass: Prisen og hvilken rekkefølge utviklingen bør skje i.

Prosjektdirektør Johan Steffensen i Bærum kommune har snekret og finregnet på planene for Sandvika Øst det siste året. I går kunne han vise frem planene på en større presentasjon arrangert av Bærum Næringsråd.

Han kunne også presentere tanker om bruken av gater. Utvikling av elvepromenaden kom også frem.

 

FREMTID: Slik kan det bli på Otto Sverdrups plass.

Prislappen

Bærum kommune anslår kostnadene til 350 til 400 millioner kroner.

Det er prisen for å legge nye offentlige anlegg både over bakken (gater, plasser, vann og land) og (tekniske anlegg som vei, vann, gatevarme, kloakk og ikt-kabler) i Sandvika Øst. Regnestykket inkluderer også oppgradering av elvebredden og 100 millioner for etablering av strandpromenade og strandsone når E18 er fjernet.

– Vi har vært opptatt av å finne ut om foreliggende planforslag for Sandvika Øst er gjennomførbart før vi presenterer dette for politikerne, sa Steffensen i går.

Fakta om nye Sandvika:  

Spleiselag

Kostnadene skal tas i form av et spleiselag med gårdeierne. Hvordan kostnadsfordelingen skal være er for tidlig å si nå, mener Steffensen:

– Blir det ikke noe spleiselag, blir det heller ingen utbygging.

Og så har planleggerne snudd opp ned på tidligere tanker om rekkefølgen for utviklingstiltakene

I stedet for å begynne rundt rådhuset, anbefaler Bærum kommune at utbyggingen starter rundt Otto Sverdrups plass – foran jernbanestasjonen.

LES MER: Nå vil de fargelegge Sandvika

På overtid

– Det er flere uavklarte planpremisser i området rundt Rådhuset, blant annet forholdet til ny E18. I samme område er det mange tekniske anlegg i bakken, blant annet Telenors IKT hovedkabler. Hvis utbyggingen starter i dette området, innebærer det risiko for at anleggene i bakken må legges om flere ganger, sier Steffensen.

Han påpeker også at det er logisk å starte utbyggingen der Rom Eiendom/Jernbaneverket skal bygge en ny stasjon.

– Det vil da være veldig enkelt for folk å komme seg fra parkeringsplasser under bakken og opp til butikker for å handle. Gatene vil være oppvarmet av kabler slik det er på Bekkestua, sa Steffensen.

Egentlig skulle endelig plan for Sandvika godkjennes april 2013. Nå er det juni 2015.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog sa under møtet i går at det har vært viktig å bruke denne tiden, og at det har vært en modningstid.

Tanken er nå at endelig plan skal behandles politisk høsten 2015.

Les flere artikler