Skip to main content

Gullhaug-tilsyn: – Lærere griper inn

GULLHAUG: Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med miljøet på Gullhaug skole etter klage fra foreldre. FOTO: KARL BRAANAAS

Fylkesmannen mener at de ansatte ved Gullhaug skole både undersøker og griper inn når de har mistanke eller kjennskap til at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.

Det fremgår i en foreløpig  rapport fra Fylkesmannen etter tilsyn på bakgrunn av mistillit til Gullhaug skole fra foreldre til et søskenpar på skolen. Foreldrene mente at deres barn ble mobbet. Det var Bærum kommune som anmodet Fylkesmannen om tilsyn i fjor høst.

Konklusjonen er i hovedsak at skolen har planer og rutiner som etterleves for å håndtere slike saker.

Anklager om mobbing

Det var på denne skolen den nå 13 år gamle jenta, som døde nyttårsaften, gikk på barneskole før hun skiftet til Lesterud, og i fjor høst startet på Mølladammen skole. I saken har det vært anklager om mobbing.

I sakene Fylkesmannen nå har gjennomført tilsyn  gjelder imidlertid to andre elever på Gullhaug og skriver seg fra skoleåret 2011/2012 og inneværende skoleår.

I Fylkesmannens foreløpige tilsynsrapport fra 2.12.2015 varslet det riktignok om fire pålegg som kan bli gitt etter at kommunen har fått anledning til å uttale seg om den foreløpige rapporten.

– Vi har gode rutiner

– Vi konstaterer at fylkesmannen i hovedsak mener at Bærum kommune har gode rutiner og en tilfredsstillende praksis, sier Bærums skolesjef Siv Herikstad.

Hun påpeker at Fylkesmannens tilsyn har gitt verdifull tilbakemelding om og vurdering av arbeidet i Bærum kommune knyttet til opplæringsloven paragraf 9 a som skal sikre elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Hun påpeker at de fire varslede påleggene i hovedsak dreier seg om hvordan kommunen og skolen skriftliggjør, ansvarliggjør og dokumenterer tiltak som iverksettes.

– Kommunen skal sørge for at tiltak blir iverksatt og fulgt opp på disse områdene, uttaler hun.

Pålegg om dokumentasjon

I tilsynsrapporten skriver Fylkesmannen at Bærum kommune har rutiner for å sette inn nødvendige tiltak dersom det avdekkes at praksis ikke er i samsvar med kravene loven stiller. Men samtidig konkluderes det med at kommunen ikke har oppfylt opplæringslovens krav til forsvarlig system og vil gi pålegg om at opplæringslovens paragraf 9 a er tema på rektormøter og at ansvar dokumenteres.

Om skolens forebyggende arbeid og internkontroll konkluderer Fylkesmannen med at Gullhaug skole ikke oppfyller opplæringslovens krav til systematisk arbeid når det gjelder forebyggende arbeid og internkontroll. Men det slås også fast at Gullhaug skole likevel kan dokumentere at planer og rutiner etterleves i praksis.

Ulik forståelse

De siste to anmerkningene fra Fylkesmannen kreves  at kommunen må sørge for at de ansatte har en felles forståelse for hva det skal varsles om, og at rektor blir varslet i alle tilfeller samt at det må fattes enkeltvedtak i alle tilfeller når elev eller foreldre ber om tiltak knyttet til skolemiljøet.

Fylkesmannen mener at de ansatte ved Gullhaug skole både undersøker og griper inn når de har mistanke eller kjennskap til at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Men er ikke like sikker på at de ansatte har en felles forståelse av hva det skal varsles om og at rektor dermed heller ikke blir varslet i alle tilfeller.

 

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.