Skip to main content

Granfosstunnelen snevres inn - lange køer på gang

ETT FELT: Den midlertidige stengingen og omleggingen er er et planlagte trinn i rehabiliteringen av Granfosstunnelen, som er den andre av i alt ti tunneler i Vegvesenets tunnelprosjekt i Oslo.

Lengre E18-køer er på vei hvis ikke flere kommer seg over på sykkel, buss og tog.

Hvert døgn suser rundt 32.000 biler gjennom Granfosstunnelen. Når det nå snevres inn til et felt i begge kjøreretninger torsdag, regner Statens vegvesen med lengre køer.

Deres håp er at flest mulig finner veien over til kollektivt.

LES OGSÅ: Veivesenet vil rydde kollektivfeltet

Onsdag klokken 21.00 stenger Ring 3 mellom Fornebu og Ullern. Stengingen avsluttes torsdag klokken 05.30. Fra samme tidspunkt blir Granfosstunnelen innsnevret til ett felt i hver retning.

Prosjektleder Hilde Ulvik i Statens vegvesen ber bilistene merke seg det nye kjøremønsteret.

– Grunnet arbeidene i dagsonen ved Mustad-krysset, vil vi ha innsnevring til ett felt i hver kjøreretning. Da er det svært viktig å ta hensyn til medtrafikanter og overholde de nedsatte fartsgrensene i området.

LES OGSÅ: – Ikke økt veikapasitet på E18

I tillegg til en generell oppgradering, innebærer arbeidene ved Granfosstunnelen også byggingen av lokk over Mustad-krysset, slik at man etter rehabiliteringen får sammenhengende tunnelløp på hele strekningen.

Arbeidene vil pågå frem til 2020, men belastningen for trafikantene vil bli tyngst i 2016 og 2017.

LES OGSÅ: Stengte tunneler koster næringslivet 700 mill.

Stenging førte til mindre køer

Tirsdag 2. juni startet oppussingen av Smestadtunnelen på Ring 3. Vegvesenet fryktet at køen ville strekke seg inn på E18, og advarte kraftig i forkant. Det viste seg imidlertid at mange hadde latt bilen stå, E18-trafikken gled bedre enn den hadde gjort før tunnelarbeidet startet.

– Vi venter ikke at det er like mange som kommer til å bruke sykkel nå. Det var nok lettere å begynne å sykle i juni, nå går vi mot vinter og det er mindre attraktivt, sier Hilde Ulvik til Budstikka.

LES OGSÅ: Nye elbilregler: Folk finner hverandre for samkjøring

Nye kjøremønstre gir alltid en viss treghet i trafikkavviklingen. Granfosstunnelen og Fornebu er i tillegg et sted hvor det normalt er kø i rushtiden.

– Vår oppfordring til bilistene er at de som kommer vestfra langs E18 ser an situasjonen ved Fornebu. Hvis det er kø på avkjøringsbroa til Granfoss anmoder vi om at man holder seg på E18 videre inn mot sentrum, sier Ulvik.

Setter inn ekstra buss- og T-bane-kapasitet

Det finnes ikke omkjøringstraseer i Oslo for den mengden trafikk som normalt passerer gjennom tunnelene. Derfor forventer Vegvesenet mer kø under tunnelrehabiliteringen. Samtidig har trafikantene i Oslo i stor grad tatt til seg oppfordringen om å reise kollektivt, sykle eller gå.

– Vi er glade for at så mange har lyttet til vår anbefaling, sier Ulvik som oppfordrer trafikantene til å fortsette trenden.

Ruter har satt inn leddbusser på linje 23 og 24. Det er fortsatt ledig kapasitet på bussen. Alt tilgjengelig materiell på T-bane og trikk er satt i trafikk og har kapasitet til flere reisende. For å spre belastningen på flere avganger anmoder Ruter de som har anledning til å reise utenom den travleste rushtiden.

LES OGSÅ: Granfosstunnelen stenges neste høst

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.