Skip to main content

God fart på kutt i klimagassutslipp i Asker og Bærum

MINDRE CO2: Veitrafikk er den største kilden til utslipp av klimagasser i Asker og Bærum, men utslippene har blitt stadig mindre de siste årene, ifølge ny statistikk fra Miljødirektoratet. Tallene kan være enda mindre, fordi statistikken ikke er korrigert for antall som kjører elbil i hver kommune.

Ny statistikk fra Miljødirektoratet viser at kommunene har kuttet over tre prosent årlig. Asker fikk seg likevel en liten overraskelse.

Les flere artikler