– Det kreves en viss vannføring i elva før damlukene kan stenges, melder Bærum kommune på sin nettside.

Dammen vil bli fylt opp igjen så fort vannføringa i elva er tilstrekkelig stor, skriver de videre.

Glitteruddammen, eller Glittredammen, er et oppdemmet vann som er en del av Lomma, mellom Bærums Verk og Kolsås.

Det var i mai i år at Bærum kommune startet nedtappingen av dammen for å kunne utføre reparasjoner på demningen i den ene enden.

Arbeidet som er gjort er lignende det storstilte arbeidet som ble utført på Burudvann i 2015.

For å ivareta dyrelivet i elva nedenfor dammen og i Sandvikselva, er det viktig at det hele tiden går et minimum av vann forbi dammen. Denne våren har det vært ekstremt tørt, noe som gjør oppfylling vanskelig.