Gir grønt lys til Fossum-boliger

BOLIGFELT: Fossum Bruk legges ned. Miljøverndepartementet har godkjent at kommunen vil omdanne området til boligfelt. FOTO: PETTER SØRNÆS

BOLIGFELT: Fossum Bruk legges ned. Miljøverndepartementet har godkjent at kommunen vil omdanne området til boligfelt. FOTO: PETTER SØRNÆS

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Miljøverndepartementet gir grønt lys til at det bygges boliger der sagbruket ligger i dag.

DEL

Dette er i tråd med hva fylkesmann Hans J. Røsjorde selv mener, men i strid med tilrådningen fra hans miljøvernavdeling.

– Jeg registrer at departementets begrunnelse langt på vei samsvarer med argumentene jeg ga til kjenne i oversendelsesbrevet, sier Fylkesmannen, som selv bor på Fossum.

LES OGSÅ: Fossum kan få 900 nye boliger

Lang prosess

I mars i fjor vedtok kommunestyret kommuneplan for perioden 2010–2010. Der ble området ved Fossum Bruk omdisponert fra industri til boliger.

Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmet innsigelse mot omdisponeringen. De argumenterte med at området vil fremstå som en bilbasert satellitt, i strid med nasjonal politikk og om samordnet areal- og transportplanlegging.

LES OGSÅ: Sier nei til Fossum-utbygging

I november ble det klart at Bærum kommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling etter flere meglingsmøter ikke greide å bli enige om fremtiden til Fossum bruk.

Røsjorde måtte sende saken til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. I oversendelsesbrevet støtter han imidlertid kommunestyrets vedtak på bekostning av rådet fra sin egen miljøvernavdeling.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

 

 

LES OGSÅ: Vil erstatte sagbruk med boliger

Behov for skoler

Departementet landet på samme konklusjon som Røsjorde, som langt ifra vil klandre miljøvernavdelingen for å ha fremmet et annet syn.

– Jeg ivaretar regional politikk i bredden, og legger ikke en enkelt fagavdelings premisser til grunn. Kommunen har synliggjort et sterkt behov for bygging av skoler i dette området.

– Samtidig er idrettsanlegget til Fossum IF under utvidelse. Ser vi helheten, er Fossum Bruk et mulig fremtidig boligområde, som må ses i sammenheng på bebyggelsen på Fossum terrasse, sier han.

Artikkeltags