Skip to main content

Ganske enige om klimatiltak - ikke alle mener det er realistisk

SAMTALER: Kommunestyret i Bærum vedtok onsdag kveld kommunens klimastrategi.

Bærums klimastrategi er vedtatt av politikerne etter innspill fra innbyggere, næringsliv og eget klimapanel.

Les flere artikler