Skip to main content

Frivillig organisasjon fortviler etter drivhus-nei

MOT UVÆR: Kristin Bredal Berge og Vegard Olderheim i NaKuHel står her ved grunnmuren som de tenkte å bygge tak over. Det nye taket er tenkt som en fortsettelse av det rett bak dem. Fylkesmannen sier nei.

NaKuHel søkte om å få bygge tak over denne gamle drivhus-grunnmuren. Det ble for mye for Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

– Vi mener at dette er et tiltak som vil kunne styrke Nakuhels arbeid for barn og unge i vesentlig grad, sier NaKuHel-leder Kristin Bredal Berge.

Hun viser oss rundt ved den gamle grunnmuren etter det tidligere drivhuset, som ligger rett ved NaKuHel-senteret ved Semsvannet. NaKuHel, en forkortelse for natur, kultur og helse, bruker mye tid og ressurser på undervisningsopplegg for barn og unge, der rammen er det naturskjønne landskapsvernområdet ved nettopp Semsvannet.

– Vi trenger et areal under tak der barna kan trekke inn på dager med veldig dårlig vær, sier Berge.

DEBATTINNLEGG OM SAMME TEMA: De frivilliges kamp

Ca. 120 kvm grunnflate

NaKuHel, i stor grad basert på frivillighet, søkte derfor om å bygge tak og vegger på drivhus-grunnmuren, med et grunnareal på ca. 120 kvm.

– Vi var begeistret og tenkte at det var en slags vinn-vinn-situasjon, der vi gjennom bruk kan redde noe som likevel står og forfaller, sier NaKuHel-lederen, som understreker at planen var å bygge i samme form, og med samme mål, som drivhuset som tidligere sto der.

LES MER:

Fikk skjerpet sansene – med bind for øynene

Barn + Brimi = knallgod suppe  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus var imidlertid av en helt annen oppfatning og kom med et klart avslag: «Fylkesmannen vurderer at den nye bygningsmassen slik den fremstår i søknaden, vil medføre vesentlige endringer av landskapsverdiene i området, og at den dermed er i strid med verneforskriften», skriver seksjonssjef Ellen Lien i sitt brev til Asker kommune, som er grunneier og dermed sendte søknaden.

 

SKUFFET: Kristin Bredal Berge og Vegard Olderheim i NaKuHel.

Berge legger ikke skjul på at flere ble paffe da avslaget kom.

– Alle som har vært involvert i arbeidet, ble skuffet og overrasket. Vi trodde nok Fylkesmannen ville se nytteverdien i å ta i bruk noe som bare står og forfaller uansett, sier NaKuHel-leder Kristin Bredal Berge.

Dette er NaKuHel  

Historiske linjer

Vegard Olderheim er styremedlem i NaKuHel-stiftelsen og mener at Fylkesmannen burde lagt større vekt på hva det lille bygget faktisk skal brukes til.

– Her hvor vi holder til, har det jo vært skoleinstitusjon i nesten 100 år. Statens småbrukslærerskole holdt til her fra 1914. Og det er jo undervisning og opplevelser for barn og unge vi holder på med, sier Olderheim.

I sitt avslag skriver Fylkesmannen også at det i den siste tiden har kommet svært mange søknader om dispensasjoner, i realiteten byggesøknader, i landskapsvernområdet.

«Den samlede belastningen vurderes til å være høy,» heter det i brevet.

Asker kommune og Nakuhel har klaget på Fylkesmannens avgjørelse, og det er nå opp til Miljødirektoratet å fatte en avgjørelse.

– Vi ber altså om at direktoratet overprøver Fylkesmannen; såpass viktig er denne saken for oss, sier Olderheim.

Les flere artikler