Skip to main content

Føyka slippes ut av sekken

VEKSLING: Nå overlater Skiklubbens Vegard Olderheim (f.v.), prosjektleder Kristine Andenæs og Leif Frode Onarheim (H) stafettpinnen «Føyka-Elvely-prosjektet» til kommuneplansjef Tor Arne Midtbø og bygningsrådsleder Nina Ekren Holmen (H) som tar reguleringssaken videre. Nå blir det høring og kanskje blir det byggestart i 2018/2019.FOTO: KARL BRAANAAS

Utbyggingen av Føyka-området skulle startet i år. Først nå slippes regulerings-planen ut av sekken.

Det har gått nesten fem år siden vinneren av arkitektkonkurransen ble kåret, og snart tre år siden reguleringsplanen skulle til politisk behandling – etter planene som ble lagt frem i 2012.

 

Men onsdag nådde Føyka-Elvely-reguleringen bygningsrådet til førstegangs behandling.

– Dette er en milepæl. Nå overtar kommunen forslaget til plan fra grunneierne av det store området vest for sentrum, sier Nina Ekren Holmen (H) som er leder for bygningsrådet.

Nå legges planen ut til høring. Innen jul er håpet at den skal passere endelig beslutning i kommunestyret.

– Når kan det da forventes å se de første gravemaskinene på området?

– Jeg tipper i slutten av 2018, sier kommuneplansjef Tor Arne Midtbø.

– Eller kanskje det blir 2019, legger Kristine Andenæs til.

Hun har vært prosjektleder for planene som nå er overlevert.

Drengsrud-floke

 

En av årsakene til forsinkelsene har vært de turbulente prosessene rundt å sikre Skiklubben erstatningsarealer for Føyka på Drengsrud, og misnøye på oppløpssiden da arealet omsider var sikret etter to års forhandlinger.

Både Midtbø og Leif Frode Onarheim (H), som har ledet prosjektets styringsgruppe, påpeker at det har vært nødvendig å bruke mer tid på planene og at grunnforholdene har vært utfordrende.

 

Planen har i det siste vært holdt tilbake av Asker Skiklubb i påvente av garantier for at den omstridte kollen på Drengsrud skulle sikres til allmennheten og fremtidig behov for utvidelse av idrettsområdet.

Det løsnet da formannskapet i januar vedtok å iverksette regulering av kollen som kan ende med ekspropriasjon.

Drengsgrud før Føyka

– Men det er helt klart at det ikke skal iverksettes noen bygging på Føyka før anlegget på Drengsrud står klart, sier Vegard Olderheim som har deltatt i prosjektet som representant for Asker Skiklubb.

Dette rammer derimot ikke planene for Elvely/Lenken-området og heller ikke for bygging av ny matcharena som alle ligger på eiendommer som ikke eies av Skiklubben.

Før behandlingen i bygningsrådet onsdag var rådsleder Holmen forberedt på at det kom til å bli diskusjon om planene. Planer hun beskriver som et av de største og viktigste strategiske grep i utvikling av sentrum noensinne.

 

Les flere artikler