Skip to main content

Forvandles til urbant sentrum

TORG: Denne illustrasjonen viser hvordan nye torg på Lysaker kan bli i fremtiden. Gang- og sykkelforbindelser vil være viktig. ILLUSTRASJON: NORCONSULT

Bærum kommune, Statens vegvesen og Oslo kommune vil forvandle Lysaker-området til et mer urbant sted med større tilgjengelighet for kollektivreisende, gående og syklende.

Helt fra Lilleaker, ned langs Lysakerelven forbi Granfoss og ut i fjorden skal det tilrettelegges med gang- og sykkelveier, små torg, parker og boliger.

Med dagens kollektivknutepunkt som tyngdepunkt skal det legges til rette for utvikling av Lysakerbyen med gode tilknytninger til Fornebu og andre nærområder.

Tettere forbindelser på tvers og langs Lysakerelva og langs sjøfronten ut i fjorden hvor kyststien slynger seg langs fjorden er prioritert.

BAKGRUNN: Lysaker-avklaring før sommerferien

Elva er med sin kulturhistorie og fosser med på å gi Lysaker en særegen identitet som skal bevares og forsterkes. Større møteplasser og rekreasjonsområder skal også inn i planen. Vollsveien inn mot Lysaker kan bli utviklet som bygate med åpne fasader.

I Godthaabparken, ytterst ved Lysaker brygge, kan det gjøres plass til et badeland slik at området kan ha aktivitet året rundt for Oslo-regionen.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.