Skip to main content

Forsvarer trosset Manshaus' eget ønske: – Et spørsmål om samvittighet

– Jeg mener det er mer enn ideologi som motiverte handlingene, sa forsvarer Unni Fries siste dag i retten. Her med medforsvarer Audun Beckstrøm.

– Jeg mener det er mer enn ideologi som motiverte handlingene, sa forsvarer Unni Fries siste dag i retten. Her med medforsvarer Audun Beckstrøm. 

Foto: Knut Bjerke

Forsvarer Unni Fries trosset den tiltaltes eget ønske og la frem påstand om utilregnelighet. 

– Jeg er åpenbart fornøyd med at jeg ble kjent tilregnelig. Jeg var redd for at meningene mine kunne bli definert som en personlighetsforstyrrelse. 

Det svarte Philip Manshaus (22) fra vitneboksen, da han ble spurt om hva han mente om konklusjonen i den rettspsykiatriske erklæringen. De tre rettsoppnevnte sakkyndige hadde fastslått at Manshaus ikke var psykotisk da han drepte Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og angrep moskeen på Skui 10. august i fjor.

Talte imot de sakkyndige

Forsvarer Unni Fries talte både sin klient og de sakkyndige midt imot på rettssakens niende og siste dag. Hun mener det er så stor tvil om Manshaus psykiske helse at 22-åringen må frifinnes og dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Etter at retten var hevet sier forsvareren at det var et samvittighetsspørsmål. 

– Det hadde vært enkelt for meg å slå meg til ro med de sakkyndiges konklusjon, når klienten også ønsket det. Men det kan jeg ikke gjøre når jeg mener det er tvil, sier hun. 

– Handler om skjønn

– I rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 ble det oppnevnt to team med rettspsykiatrisk sakkyndige, som kom til vidt forskjellige konklusjoner. Hva sier dette om rettspsykiatrien? 

– Det sier noe om at rettspsykiatri handler om skjønn, og at også fagfolk kan være uenige, svarer hun. 

Fries minner samtidig om at det er retten som skal treffe den endelige beslutningen. 

– De sakkyndige er eksperter på psykiatri, men  det er retten som skal avgjøre det juridiske spørsmålet om tilregnelighet. Min plikt som forsvarer er å vise at det foreligger tvil, sier hun. 

Manshaus takket forsvarerne

Fries opplyser at Philip Manshaus i forkant av prosedyren ble informert om at hun ville anføre tvil om tilregnelighetsspørsmålet, men hun ønsker ikke kommentere hvordan han reagerte på dette. 

– Det ville vært feil å holde en sånn prosedyre uten at han var forberedt på det.

I sin sluttbemerkning takket Philip Manshaus for jobben forsvarerteamet hadde gjort, til tross for at han «ikke var enig i innholdet».

Ba om 21 års forvaring

Aktor Johan Øverberg ba retten dømme Philip Manshaus til 21 års forvaring, som innebærer at de må kjenne ham tilregnelig. På spørsmål om hva han mener om forsvarets prosedyre, svarer Øverberg: 

– Hun har tatt opp de forhold hun mener er nødvendige å stille spørsmål ved. Påtalemyndigheten holder fast ved at tiltalte er tilregnelig. 

I sin prosedyre sa Øverberg at drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen var rasistisk motivert, og må bedømmes som «en planlagt henrettelse». Videre beskrev han angrepet mot Al-Noor Islamic Centre på Skui som en fullbyrdet terrorhandling, som hadde skapt alvorlig frykt i den muslimske befolkningen.

– Selv om han gjorde feil, og det var få personer til stede, var dette en person som var fast bestemt på å ta så mange liv han kunne, sa aktor Johan Øverberg i retten.

– Selv om han gjorde feil, og det var få personer til stede, var dette en person som var fast bestemt på å ta så mange liv han kunne, sa aktor Johan Øverberg i retten. 

Foto: Knut Bjerke

– Vrangforestilling av paranoid karakter

Forsvarer Unni Fries mener Manshaus har beskrevet «et temmelig paranoid verdensbilde».

– Slik han ser det, er han og den etnisk europeiske befolkning truet fra mange hold: Muslimer, jøder, likestillingen, homofile, mediene og generelt myndighetene. Han opplever seg truet. Det er ikke uvanlig at vrangforestillinger er av paranoid karakter, sa hun i prosedyren. 

Mistet kontrollen

Fries mener bevisene i saken tyder på at 22-åringen kort tid før angrepet «mistet kontrollen over sine tanker, følelser og handlinger». 

– Han trodde terrorangrepet skulle utløse en akutt reaksjon og en akutt krig. Derfor fant han det hensiktsmessig å handle tørrmat til familien dagen før. Det er etter min mening absurd, sa hun.  

Videre mener hun Manshaus har oppfattet seg som «utvalgt» og «utpekt» til å begå drapet og moskeangrepet, og at også dette taler for utilregnelighet. 

Det er ikke fastsatt noen dato for når Asker og Bærum tingrett skal avsi dom i saken. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.