– Kan ikke begynne i Bærum

STORT PROSJEKT: – Det er ekstremt store konstruksjoner som skal ned i bakken. Dette kan ikke bli bygget kjempefort og det vil medføre mye støy og trafikk for å frakte ting inn og ut. Det er et stort arbeid å bygge en over 8 kilometer lang T-bane med så mange stasjoner. Illustrasjonen viser Skøyen hvor det planlegges en ny stor T-banestasjon under bakken. Skøyen er allerede i dag et travelt knutepunkt, noe som gjør arbeidet med ny stasjon ekstra krevende.ILLUSTRASJON: OSLO KOMMUNE

STORT PROSJEKT: – Det er ekstremt store konstruksjoner som skal ned i bakken. Dette kan ikke bli bygget kjempefort og det vil medføre mye støy og trafikk for å frakte ting inn og ut. Det er et stort arbeid å bygge en over 8 kilometer lang T-bane med så mange stasjoner. Illustrasjonen viser Skøyen hvor det planlegges en ny stor T-banestasjon under bakken. Skøyen er allerede i dag et travelt knutepunkt, noe som gjør arbeidet med ny stasjon ekstra krevende.ILLUSTRASJON: OSLO KOMMUNE

Bygging av Fornebubanen i Bærum er uaktuelt før Oslo har fått alle bane-planene på skinner.

DEL

For ett år siden var 3 kilometer av traseen til Fornebubanen ferdig regulert på Bærums-siden. Utålmodige lokalpolitikere ville da ha en kjapp byggestart ute på den gamle flyplassen, men ikke én t-baneskinne eller sville har vært å se etter at planen ble klar.

– Det er en ting jeg ikke forstår, eller det er mulig det er jeg som ikke har fulgt med i timen: Hvorfor kan ikke byggingen av banen på Bærums-siden starte? Der er det jo ferdig regulert, spurte Høyres Morten Skauge i formannskapet i Bærum denne uken.

Han fikk et kjapt svar fra Ingeborg Krigsvoll, leder for Oslo kommunes Fornebubane-prosjekt.

LES OGSÅ: «Blåtrikken» kan forsvinne fra Bærum

– For det første er det ikke mulig å starte en bygging på en reguleringsplan, selv om vi hadde hatt alle pengene på plass. Banen må prosjekteres og alle detaljer må på plass først. En reguleringsplan har ikke et slikt detaljnivå at den kan gis til en entreprenør for bygging. Det er også slik at Akershus fylke og Oslo kommune har bestemt at dette er et felles prosjekt med en felles kvalitetssikring som må gjennomføres før det kan bygges, sa Krigsvoll da hun møtte politikerne i møtet i formannskapet.

Hadde Fornebubanen vært delt inn i to prosjekter kunne det vært mulig å starte bygging i Bærum.

– Det har man valgt å ikke gjøre, så da er det en endelig kvalitetssikring for hele prosjektet som utløser alle pengene. Uansett måtte det vært gjennomført en detaljregulering. Vi skulle gjerne ha begynt å bygge for et år siden, men det har ikke vært mulig, sa Krigsvoll.

Reguleringsplan i Oslo avsluttes ikke før på slutten av dette året. Deretter skal det gjennomføres både kvalitetssikring og anbudsrunder for selve anleggsarbeidet. Planen ligger ute på høring og har frist 10. april.

LES OGSÅ: Fortsatt langt frem for Fornebubanen

Nabomøter i byen

For tiden arrangeres det en rekke nabomøter i hovedstaden for alle som blir berørt av banen.

– Jeg forstår at det må prosjekteres før man kan starte byggingen, og at hele finansieringen må være på plass. Men jeg mener prosjektgruppen bør se nærmere på hvordan prosjekteringen på Bærums-siden kan forseres. Vi er utålmodige etter å komme videre i arbeidet, sier Morten Skauge.

Oslos Fornebu-gruppe har nylig hatt møte med Bærum kommune for å gå igjennom en rekke praktiske ting.

Det er tre hovedelementer som må på plass før en bane kommer på skinner:

  • Nytt signal og sikringsanlegg. Dette er Oslo Sporveiens ansvar.
  • Infrastruktur: bane, stasjoner, base og påkobling på Majorstua til dagens T-banenett. Oslo kommunes Fornebubane-gruppe har ansvaret.
  • Nye tog.

– Oppgavene til Oslos Fornebubane-gruppe er et infrastrukturprosjekt. Vi skal bygge bane, stasjoner og en base i enden til å plassere vogner. Det skal også på plass et verksted helt ytterst ved Koksa, forteller Krigsvoll.

Banen skal kobles på dagens T-banenett på Majorstua.

– Det er ekstremt store konstruksjoner som skal ned i bakken på stasjonsområdene. Dette kan ikke bli bygget kjempefort og det vil medføre mye støy og trafikk for å frakte ting inn og ut. Det er et komplisert arbeid å bygge en over 8 kilometer lang T-bane med så mange stasjoner gjennom en by.

LES OGSÅ: Fornebubanen: Bærum-grunneiere må betale mye mer 

Artikkeltags