15 millioner kroner var prisen Bosse Fivel betalte for strandtomten i Haldenveien på Snarøya for to år siden. I vår startet byggingen av drømmeboligen med tilhørende hage.
Nå må Fivel og familien gjøre om på planene for hvordan hagen skulle se ut i strandsonen. På sjøsiden av tomten ble det i sommer funnet 20 eksemplarer av den fredede blomsten dragehode. Det kan føre til milliontap på eiendommen.
– De som kjøper standeiendommer er nettopp opptatt av tilgangen til sjøen og at de kan bruke tomten som de ønsker. Er disse mulighetene sterkt begrenset, kan det være et verditap på alt fra 1 million til 2-3 millioner kroner. Det er ikke lett å gi noe entydig svar, sier daglig leder Morten Thøgersen hos Krogsveen i Sandvika.

Store konsekvenser

Fivel innrømmer at han gjerne skulle vært dragehodeblomstene foruten. Men tar likevel nyheten med fatning.
– Når det nå er slik, må vi forholde oss til det. Jeg skjønner veldig godt at vi må ta vare på planter og dyr, sier Fivel, som synes det er litt spennende å ha en såpass sjelden blomst i hagen.
– Som ungene sier: Vi kan ta betalt for at folk skal få komme og se, fleiper han.
Det var botaniker Jan Wesenberg som oppdaget dragehodeblomstene på forsommeren. Han er engasjert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å registrere eksemplarer av dragehode, i forbindelse med en handlingsplan for å bevare arten.
I en uttalelse til Bærum kommune slo Wesenberg fast at Fivel fint kan bygge ferdig drømmeboligen. Men at blomsterfunnet vil få store konsekvenser for hvordan stranddelen av tomten kan brukes.
Ifølge Wesenberg kan Fivel hverken planere området, legge på jord eller tilføre gjødsel. Han kan ikke bygge noe der, og heller ikke anlegge store trær som kaster skygge. «Vegetasjonen er helt avhengig av et skrint, tørkeutsatt, svært grunt og naturlig kalkrikt jordsmonn», skriver Wesenberg i uttalelsen.
Også på flere av nabotomtene fant botanikeren dragehode.

Mot sterkere vern

Blomsten dragehode er fredet i Norge på grunn av Bernkonvensjonen, en internasjonal avtale om vern av dyr og leveområder. Den står også på rødlisten; myndighetenes oversikt over truede arter.
Fredningen innebærer at det er forbudt å plukke eller direkte skade blomsten. Men dragehode er også foreslått som prioritert art etter den nye naturmangfoldsloven. Dersom forslaget bankes igjennom i statsråd i høst, vil det bety at også området den lever i, formelt vil bli underlagt restriksjoner.
– Nå legges det opp til en strengere form for vern, i og med at leveområdet ikke kan ødelegges. Norge er et av de få stedene der det er en del igjen av dragehode. I tillegg er planten vertskap for en liten bille, som bare er funnet i Oslofjord-området. Dragehode er veldig sjelden på verdensbasis, og i tilbakegang over det meste, sier rådgiver Lars Løfaldli i Direktoratet for naturforvaltning.