Skip to main content

Foreslår å legge ned Bærums Verk skole

Trives: Bærums Verk skole har 240 elever, men har kapasitet til 390. Katarina Poleszynski synes det er fint med en liten skole og sønnen Mikkel trives veldig godt. FOTO: TRINE JØDAL

Elevtallet i Lommedalen stuper. Elevene på Bærums Verk foreslås flyttet til Lesterud, og på Rykkinn samles alle ungdomsskoleelevene på Gommerud.

Skoleadministrasjonen i Bærum har analysert skolesituasjonen 10 år frem i tid. Med kommunens arealplan som grunnlag har de prøvd å finne ut hvor barna bor. Helt sikkert er det at demografien endrer seg i forhold til dagens skolekapasitet, og nå varsles til dels dramatiske grep i skolebehovsanalysen som legges ut til høring.

LES OGSÅ: Disse skolene i Asker og Bærum er på karaktertoppen

Halveres i Lommedalen

I Lommedalen har det lenge vært trangt. Storinnrykket av barnefamilier til Trulsrudmarka og Bjerkefeltet har sprengt skolens kapasitet.

Nå stuper elevtallet. I tiårsperioden blir det halvparten så mange elever som i dag.

Slik har det vært lenge på både Bærums Verk og Lesterud. Bærums Verk har kapasitet til 390 elever, men har bare 240. Lesterud har, hvis barnehagen flytter ut, plass til nesten 600 elever. I dag har de 390.

Fra høsten 2018 foreslår skolesjefen å flytte elevene fra Bærums Verk til Lesterud og justere skolegrensene for øvrig, slik at alle skolene fylles mer opp. Lokalene på Bærums Verk skal brukes til avlastningsskole når andre skoler bygges om.

LES OGSÅ: Skoler dropper prissjekk av fotofirmaer

– Trygt og oversiktlig

– Alt i alt handler det om å utnytte kapasiteten i eksisterende skolebygg og etablere større og mer effektive enheter, sier Siv Herikstad.

For Katarina Poleszynski er det ikke gode nyheter dersom forslaget om å legge ned Bærums Verk skole blir vedtatt. Hun har ett barn i 3. klasse, og ett hjemme som begynner neste år.

– Jeg er så glad for at vi har en liten nærskole, det oppleves oversiktlig og trygt. I tillegg er det høy kvalitet på undervisningen og god kompetanse i lærerstaben. Her kjenner personalet alle barna, og det er et godt miljø. Det er sikkert fint på Lesterud, men jeg vil helst beholde skolen som den er, sier Katarina Poleszynski.

LES OGSÅ: Dette skal bygges i Bærum fremover  

– To gode skoler

Rektor på Bærums Verks skole, Anders Juell, og rektor på Lesterud, Gry Hovland, minner om at det bare er et forslag som ennå ikke er behandlet.

– Vi har to gode skoler i dag, og vi skal fortsatt drive god skole her på Bærums Verk uansett hva det blir til. Vi forstår at kommunen vil utnytte kapasiteten best mulig, sier de.

Stor ungdomsskole på Gommerud

– Bærums Verk og Lesterud er to gode skoler. Det er imidlertid ingenting som tyder på at små skoler er bedre enn store, tvert imot, sier skolesjef Siv Herikstad.

Samme tanke ligger til grunn for endringene på Rykkinn, hvor de holder på å bygge en helt ny barneskole på Berger. De to ungdomsskolene Gommerud og Belset er begge modne for rehabilitering, men i skolebehovsanalysen er det foreslått å rehabilitere Gommerud til en seks-parallell ungdomsskole med plass til elevene fra begge skolene. Kommunen kan spare 50 millioner ved å la være å rehabilitere Belset.

– Alt i alt handler det om å etablere større og mer effektive enheter. Vi ser at når vi lyser ut stillinger at rektorene foretrekker store skoler. Det har med handlingsrom og fagmiljø å gjøre. Forskning viser også at store skoler og elevrike klasser produserer høyere faglig resultater og melder om høyere trivsel, sier Siv Herikstad.

Skolefolk: Bærum kommunes skolesjef Siv Herikstad (t.v.) drøfter endringsforslaget med rektor Gry Hovland ved Lesterud skole, spesialrådgiver Atle Thorud og rektor Anders Juell ved Bærums Verk skole. FOTO: TRINE JØDAL

Usikkert på Fossum

Mens elevtallet faller i Lommedalen og på Bærums Verk, er kapasiteten sprengt mange steder i Østre Bærum. For Bekkestua-området kommer en viktig avlastning med ny skole på Ballerud, planlagt gjennomført i 2023.

Hva kommunen skal gjøre med skole på Fossum er ennå i det blå. Politikerne har ikke bestemt seg for når den store boligutbyggingen på Løvenskiolds bruk skal skje, og om skolen skal ligge på Smiejordet eller inne på bruket. Derfor har administrasjonen åpnet for at kapasiteten kan utvides på Eiksmarka eller Eikeli først, dersom Fossum drøyer.

Lenger sør har begge Høvikskolene utfordringer med kapasiteten, noe som tenkes løst med å flytte skolegrenser. Det betyr at elever flyttes til Løkeberg, Blommenholm og Stabekk.

LES OGSÅ: Fylkesskepsis mot boligbygging på Fossum  

Samtidig innflytting

Seniorrådgiver Atle Thorud er den som vet mest om hvor elevene bor i Bærum. Hvorfor skolene står halvtomme på Bærums Verk samtidig som Eiksmarka stadig presses, har en forklaring på.

– Bærums Verk ble utbygget samtidig, og det kom nesten bare barnefamilier inn. På 90-tallet måtte vi derfor bygge mange skoler. Nå er det en god stund siden. Og selv om vi får en ut- og innflytting etter hvert, skjer det over tid, og vi får ikke så mange like gamle barn. I Østre Bærum har vi ikke tilsvarende område hvor alle flyttet inn samtidig. Der er det en jevn ut- og innflytting, sier Thorud.

Levre skole er nå foreslått erstattet med nybygg som får plass til fire paralleller. Også på Emma Hjorth må utvidelser til, mens Sandvika får ny barneskole. Der skal seks alternative tomter utredes nærmere.

 

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.