Skip to main content

Foreldre frustrerte over manglende gangfelt på skolevei

KAOTISK: Skolebarna som bor på oversiden av Drammensveien må gå over veien for å komme til gangveien som går til Vardåsen skole. Foreldrene mener dette er totalt uforsvarlig og følger dem derfor over veien. Tirsdag morgen var det spesielt utfordrende på grunn av glatt vei etter snøfall. ALLE FOTO: JOAKIM S. ENGER

Foreldre i Liahagen-området nekter å gi opp kampen om overgang til gang- og sykkelveien.

Les flere artikler