Skip to main content

Flertallet ønsker seg Asker

ASKER: Et klart flertall i nabokommunene ønsker å få Asker med på laget. Nå er de også enige om navnet på den mulige storkommunen.

Et klart flertall i nabo-kommunene ønsker å få Asker med på laget. Folk i Asker vender derimot ryggen til Røyken og Hurum. Flest vil være alene, og hvis de skal sammen med noen bør det være «storebror» Bærum.

Og innbyggerne i Bærum favner om «lillebror». 7 av 10 bæringer foretrekker at Bærum slår seg sammen med Asker dersom de blir nødt til å velge. Dette er hovedtrekkene i innbyggerundersøkelsene som ble lagt frem i går.

Asker har bare jobbet i en retning, nemlig mot Røyken og Hurum der en endelig plattform for sammenslåing vil foreligge torsdag med navn på den nye storkommunen. Men dette sporet vil ikke Askers innbyggere følge. Bare 22 prosent støtter alternativet sørover på Hurumlandet. Derimot vil 32 prosent foretrekke å så seg sammen med Bærum der det ikke har vært noen kommunikasjon om sammenslåing. Men aller mest vil Askers innbyggere at Asker skal fortsette å være alene med 42 prosent som svarer det.

– Jeg er ikke overrasket over at mange askerbøringer føler sterk tilknytning til Bærum. Det jeg er mest overrasket over er at innbyggerundersøkelsen ikke gir oss de klare valg i forhold til undersøkelsen for et år siden. Fortsatt står vi med tre store bolker, sier Asker-ordfører Lene Conradi.

LES OGSÅ: Asker-folk er splittet om kommunesammenslåing

Overrasket

Sammen med Marianne Riis Rasmussen (Ap) har hun forhandlet frem avtalen med Røyken og Hurum.

De er begge enige om at dette sporet ikke kan vrakes som følge av innbyggerundersøkelsen. Conradi og Riis Rasmussen påpeker at dette bare er en av flere ting som skal vektlegges når endelig standpunkt skal fattes av kommunestyret 14. juni.

– Men undersøkelsen sier sitt, og er klart med i vår vurdering, sier Riis Rasmussen som medgir at hun er litt overrasket over resultatet fra undersøkelsen.

LES OGSÅ: Bærum-politikere betenkt etter kritikk

I både Asker og Bærum valgte flertallet å droppe folkeavstemning til fordel for en innbyggerundersøkelse.

– Jeg tror nok folk flest har for liten kunnskap om hva en sammenslåing vil innebære, og det er ut ifra jeg konkluderer med at jeg ikke er særlig overrasket over at det føles tryggest å fortsette som nå, sier Conradi.

– Omtrent som forventet, er kommentaren fra Ole Jacob Johansen (Frp) og legger til: – Undersøkelsen har i alle fall ikke svekket det vi hele tiden har ment er det beste, nemlig at Asker er stor nok og god nok til å klare seg alene.

LES OGSÅ: Metodeguru kritiserer Bærums spørsmål i kommuneundersøkelse

Ønsker giftermål med Asker

Men blir det sammenslåing, vil Johansen støtte alternativet med Røyken og Hurum.

– Undersøkelsen gir oss ikke noe klart retningsgivende svar og vi har ikke konkludert, sier Venstres gruppeleder Marit Meyer.

Hurum gjennomførte folkeavstemning mandag og Røyken presenterte sin innbyggerundersøkelse tirsdag. Hos begge vil folket Røyken-innbyggerne sier ja til Asker og Hurum .

– Oppe i det hele er det jo svært hyggelig at så mange ser til Asker. Det sier litt om vår kommune, påpeker ordfører Conradi.

LES OGSÅ: Røyken-innbyggerne sier ja til Asker og Hurum

Bærum vil ha Asker

Resultatene fra begge innbyggerundersøkelsene ble presentert i går. I alt 3.815 bæringer og 2015 askerbøringer over 16 år ble intervjuet av Epinion over telefon i april.

I det første spørsmålet ble bæringene de stilt overfor tre alternative valg dersom Bærum skal slå seg sammen med andre kommuner. Av disse foretrakk hele 72 prosent Asker. Bare 7 prosent svarte Asker, Røyken og Hurum og 4 prosent Asker og Røyken.

Innbyggerundersøkelsene vil inngå i grunnlaget for kommunenes videre arbeid med kommunereformen.

Menn i Asker er mer positive til en eventuell kommunesammenslåing enn kvinner, fremgår det av undersøkelsen. Dessuten er det stor forskjell på holdningen internt i Asker.

I Asker nord, Nesøya og på Holmen er entusiasmen for Bærum fra 45 til 59 prosent, mens Bærum bare er forlokkende på snaut 30 prosent av befolkningen i Vollen, Heggedal, Dikemark og sentrale deler av Asker. Og i de siste områdene er iveren etter å stå alene på rundt 45 prosent, mens bare rundt 30 prosent av beboerne i nord mener alene er riktig valg.

LES OGSÅ: Folk i Bærum sier ja til Asker, vraker Hurum og Røyken

Felles plattform

De siste måneden har Asker, Røyken og Hurum jobbet intenst for å komme frem til en felles plattform for fremtidig kommunesamarbeid. I løpet av tirsdag er det kommet frem at et flertall av innbyggerne i både Hurum og Røyken ønsker å slå seg sammen med Asker.

En andel på 34 prosent stiller seg positive til en eventuell kommunesammenslåing, med en andel på 10 prosent som stiller seg svært positive og en andel på 24 prosent som stiller seg ganske positive.

En andel på 31 prosent av innbyggerne stiller seg negativ; der en andel på 13 prosent er svært negative og en andel på 18 prosent er ganske negative.

Resultatet tyder på at desto eldre man er opp til 60 år, desto mere positiv er holdningen til en eventuell kommunesammenslåing.

LES OGSÅ: Dramatikk før Hurums folkeavstemning

Styrker Bærum-iver

– Blant dem som egentlig ønsker at Asker skal være egen kommune er det et flertall for at det er Asker og Bærum som slår seg sammen – 58 prosent har svart dette alternativet.

34 prosent har svart at de foretrekker Asker, Røyken og Hurum på dette spørsmålet.

Å la Bærum fortsette som egen kommune ble ikke presentert som noe valg til Bærums befolkning, likevel insisterte 13 prosent på det. 4 prosent svarte vet ikke.

Da det senere i intervjuet ble spurt om holdning til kommunesammenslåing, var 41 prosent positive til sammenslåing, og 21 prosent negative. 35 prosent var hverken for eller imot, resten svarte vet ikke.

For ett år siden ble innbyggere i Bærum spurt om de var for eller imot kommunesammenslåing. Da var 29 prosent negative.

– Vi kan se en liten bevegelse, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Det har vært Bærum-politikere betenkt etter kritikk . Særlig har både innbyggere, politikere og fagfolk reagert på at spørsmålet om holdning til sammenslåing ikke ble stilt først, slik det ble i Asker.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.