Skip to main content

Flere interessert i å overta Enklere Liv

Drift: Enklere Liv-butikkene holdes åpne, og det jobbes for videre drift. Her fra Asker. FOTO: KARL BRAANAAS

Flere aktører skal være interessert i å ta over driften av Enklere Liv, ifølge bostyrer Nils Holger Kofoed.

– Flere er interessert, og vi jobber med en tro på at dette vil løse seg, sier Kofoed, bostyrer og partner i advokatfirmaet Ro Sommernes i Oslo.

LES OGSÅ: Solgte seg ut i 2015 - nå er Enklere Liv konkurs

I Asker og Bærum har Enklere Liv fire butikker, på Trekanten, Rykkinn, Sandvika Storsenter og Bekkestua. De holdes åpne fortsatt.

Gikk konkurs

Styret i Enklere Liv tok kjeden til skifteretten mandag formiddag.

Kjeden har tapt 200 millioner kroner de siste tre regnskapsårene. DNB var Enklere Livs bankforbindelse. Bankens informasjonsdirektør Even Westerveld forklarer til Dagens Næringsliv onsdag om bankens vurderinger bak det å heller ta et tap enn å fortsette driften i Enklere Liv. Tidligere har DNB tatt over lavpriskjeden Nille da eierne ikke ville tilføre mer kapital, men banken ville ikke gjøre det samme når det gjaldt Enklere Liv.

– Enklere Liv har hatt en krevende økonomisk situasjon i en lengre periode og skiller seg ut fra andre varehandelsselskaper vi har overtatt, begrunner informasjonsdirektør Westerveld.

Enklere Liv ble grunnlagt av Sverre Steensen fra Asker. Men han solgte seg ut av kjeden i 2015.

LES OGSÅ: Holmen senter vokste til tross for nedleggelser

 

Les flere artikler