Skip to main content

Får 40 mill. for å forvandle kloakk til biogass

LYKKELIG: Direktør Ragnhild Borchgrevink hos Veas på Bjerkås i Asker er meget godt fornøyd med å ha en støtte på nærmere 40 millioner kroner til nytt biogassanlegg. FOTO: KARL BRAANAAS

Millionene renner inn til ny biogassfabrikk hos Veas i Asker.

En av Norges største biogassfabrikker kan trolig åpne hos kloakkrenseanlegget Veas (Vestfjorden Avløpsselskap) på Bjerkås i Asker sommeren 2019. Nå mottar selskapet 37,5 millioner kroner i støtte fra Enova til det nye biogassanlegget.

Prosjektet har en total kostnadsramme på rundt 130 millioner kroner.

– Biogass er sirkulær økonomi i praksis og kan kutte klimagassutslipp i både transportsektoren og prosessindustrien. Skal Norge på sikt få et levedyktig marked for biogass, trenger vi industriell produksjon. Derfor er det gledelig at Veas med støtte fra oss kan bidra til å bygge dette markedet videre, sier konstituert markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova i en pressemelding.

LES OGSÅ:  Her kan en av Norges største biogassfabrikker komme

Kloakk fra 700.000 personer

Veas har Norges største renseanlegg, og håndterer avløpsvann fra sine eierkommuner Oslo, Bærum og Asker, samt deler av Røyken, Nesodden og Nittedal. Til sammen renser anlegget avløpsvann fra nærmere 700.000 personer.

I dag utnyttes rågass som dannes fra avløpsslammet til å produsere strøm og varme til eget bruk på anlegget. Nå skal Veas oppgradere biogass til en slik kvalitet at den kan brukes som drivstoff.

LES MER: Snart kan Vollenbåten og Slemmestad-bussen gå på biogass

– Dette er en merkedag for oss på Veas. Den betydelige støtten fra Enova er helt avgjørende for at vi skal få gjennomført prosjektet med bygging av et nytt produksjonsanlegg for flytende biogass. Prosjektet har en total kostnadsramme på rundt 130 millioner kroner. Veas gass AS vil på ett år ved full drift kunne produsere biogass som tilsvarer ca. 6 millioner liter diesel. Samtidig reduserer vi klimagassutslipp på mer enn 15.000 tonn CO2-ekvivalenter per år. Dette gjør virksomheten vår klimanøytral når vi kommer i full produksjon, og er helt i tråd med strategien vår der nettopp energi er nevnt som ett av våre satsingsområder, sier adm.dir. Ragnhild Borchgrevink på Veas.

– Jeg gratulerer Veas med sin satsing om å etablere foredling og salg av gass, sier ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog som har deltatt på Enova-konferansen i Trondheim. Ordføreren har holdt tale om Bærums tiltak for å bli en klimaklok kommune.

LES OGSÅ:

Nå kan du testkjøre Norges første elbuss

Planene om biogassfabrikk 

I gang neste sommer

Mye ligger il rette for at det kan startes med foredling og salg av biogass i flytende og nedkjølt form (LBG) allerede om halvannet år. Gassen skal selges kommersielt og Veas var før jul i sluttforhandlinger med tre store gassdistributører om langsiktig levering av biogass.

Inntektene fra denne gassavtalen trenger Veas for å kunne forsvare investeringen på om lag 130 millioner kroner.

– Vi er kommet så langt at vi ser at tilbudene vi sitter med er så gode at de vil forsvare investeringen, sa Borchgrevink i desember.

Behandles av kommunestyret

I forrige uke innstilte formannskapet i Bærum at kommunen slutter seg til Rådets anmodning om å etablere foredling og salg av VEAS’ gass som en markedsrettet økonomisk aktivitet, i form av et eget aksjeselskap med arbeidsnavn VEAS gass AS. Onsdag kveld behandler kommunestyret i Bærum saken.

FIKK DU MED DEG DENNE? Røverhistorier fra kloakken

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.