Torsdag formiddag kunne en observant sjåfør melde til Budstikka at det åpenbart måtte være svært ekslusivt drivstoff på pumpene hos Esso i Bærumsveien.

Med 66,02 kroner for bensinen og 66,37 kroner for diesel ligger stasjonen langt over det som er vanlig pris i distriktet.

– Sier du det? Der hadde ikke jeg fylt drivstoff, spøker distriktssjef Thomas Hveem når han blir gjort oppmerksom på dagens «tilbud».

Er på saken

Hveem er likevel rask med å forklare at dagens tilbud på pumpemastene skyldes en teknisk feil.

– Vi har installert et nytt kassesystem og byttet kortlesere ute på pumpene. Det bidro til at kassesystem og prismast ikke snakket sammen, sier Hveem.

Ifølge ham er et firma på saken for å løse problemet iløpet av dagen.

– Jeg vil anta at de tester systemet og at det er derfor det står 66 kroner der. Det kunne like godt stått 99,99 kroner der, sier han.

Dagens reelle pris for drivstoff vil han ikke kommentere, utover at den alltid er «konkurransedyktig».