Noen humanetikere bruker sin fiendtlige holdning til en tradisjonsrik 17. mai-gudstjeneste i Heggedal til å ødelegge en dag som over alt ellers i Asker og Bærum, som i landet for øvrig, benyttes til å bygge fellesskapsfølelse og nasjonal stolthet.

Siden striden i fjor vår, som ironisk ble betegnet som en borgerkrig, har ulike interessegrupper forsøkt å finne samlende løsninger. Uten å klare det.
FAUs mål er tydeligvis å unngå prestens hilsen, uansett om det splitter og ødelegger forholdene i en sårbar bygd.

Del

Det er all grunn til å tro at et stort flertall i Heggedal ønsker å bevare tradisjonen med et barnetog som ender opp i en gudstjeneste. Selvsagt er det legitimt å ikke lytte til prestens tale. Men FAU på Heggedal skole mener øyensynlig at det ikke er nok å lukke ørene. De vil også lukke øynene for en tradisjon og en folkevilje. Det er dumt. Og skadelig for alle som vil bygge et felles, godt miljø i Heggedal.

Les også: Strid om 17. mai-feiring splitter Heggedal

Kompromissviljen og klokskapen synes å være bedre utviklet på den andre fløyen. Forslag om å dele på oppgavene, slik at FAU er ansvarlig for 17. mai-toget, som ender opp på skolen, og slik at de tradisjonstro overtar arrangementet på Heggedal Hovedgård, er etter sigende fremlagt – og forkastet.

Tapere er alle i Heggedal. Barna, foreldrene, de eldre. Alle som ønsker en samlende 17. mai opplever en fastlåst og ulykkelig situasjon.

Hvis ikke FAU på Heggedal skole tar til vettet, må kommunen se på forholdene og bidra til en løsning. Tross alt eier de skolen. Og bør dermed føle et ansvar for en verdig feiring av nasjonaldagen. Ordfører Lene Conradi er ofte å se i våre spalter. Hennes besøksrunder i kommunen er prisverdig mange. Hun mener mye om mangt. Nå bør hun ta seg en tur til Heggedal – ta en prat med partene – og bidra til at det etableres en felles plattform for en god 17. mai-feiring.

Hva mener du? Si din mening!

Dersom de mest ihuga humanetikerne ikke ønsker å finne et godt kompromiss, må de bli fortalt at de misbruker sine posisjoner og at det ikke skal være mulig å trosse et flertall som ønsker forankring i gode 17. mai-tradisjoner.

Det kan være greit å minne om at 17. mai er en hylles til dem som skapte Grunnloven. Vi har heldigvis religionsfrihet, men samtidig en grunnlov som sier at «Den evangeliske – lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion». Når over 70 prosent av oss velger å være medlemmer i statskirken, er det ikke unaturlig at den beholder sin plass i feiringen av nasjonaldagen. Det bør også de som tenker og tror alternativt være rause nok til å godta.

Humanistisk Forbund har gjennom de siste årene blitt et attraktivt alternativ for mange. De representerer et nødvendig fristed. Men også denne bevegelsen er avhengig av sympati for å videreutvikle seg. Sympati får ikke humanetikerne ved å yppe til strid om 17. mai-feiringen i Heggedal.

Sindige ledere bør hviske lokale krigere noen ord i øret.

I denne saken har humanetikerne alt å vinne på å slutte fred og gi heggedølene tilbake den 17. mai-feiringen de aller fleste ønsker seg.

Ha en god helg – i solhellingen eller solveggen!