Skip to main content

Én fra Høyre sa nei til riving på Stabekk – det var Larsen mot røkla

GÅR EGNE VEIER: Høyres Morten Larsen var eneste Høyre-representant i kommunestyret som ville bevare kroa og landhandelen på Stabekk da områdereguleringen for Stabekk ble behandlet i kommunestyret denne uken. – Jeg brenner for vern av kulturminner, derfor sa jeg nei til riving.FOTO: KARL BRAANAAS

Kroa og landhandelen er vedtatt revet. Morten Larsen var eneste Høyre-representant som ville bevare byggene.

Les flere artikler