Skip to main content

– En fordel om fotgjengere og syklister velger samme side

HVILKEN SIDE? Høyre er å foretrekke, både for gående og syklister. Men det er ikke noe krav, ifølge Statens vegvesen.

Veivesenet kommer med en forsiktig oppfordring om at både gående og syklister velger høyre side. Syklistsjef har en annen mening.

Det finnes nemlig ingen regler som sier noe om hvilken side av gang- og sykkelvei som er den rette å ferdes på. I hvert fall ikke ifølge Statens vegvesen, som er overordnet myndighet for gang- og sykkelveier langs fylkesveier og riksveier.

Budstikka omtalte tidligere i år at det er dårlig stilt med tilbudet i den offentlige sykkelbyen Asker: I hele Asker kommune er det under 2 km med egne sykkeltraseer. I artikkelen uttalte sykkelkontakt Øivind Luke i Statens vegvesen at nettet av tradisjonell gang- og sykkelveier er godt utbygd, og at mange syklister er fornøyd med dette tilbudet.

LES OGSÅ: – Asker ønsker å lage separate tilbud

Men mange har erfart at det å ferdes på gang- og sykkelveier kan være en kaotisk affære, med en salig miks av syklister og gående. Budstikka fikk i kjølvannet av artikkelen om sykkelbyen Asker spørsmål fra lesere om hva som er rett «oppførsel» på gang- og sykkelvei.

Vi sendte spørsmålet til Luke i Statens vegvesen og fikk til svar at det ikke finnes noe regelverk som regulerer dette:

– Både syklister og gående kan ferdes over hele arealet. Det finnes ingen krav, sier Luke.

Piler uten juridisk forankring

Han sier samtidig at det er en fordel om fotgjengere og syklister velger samme side av gang- og sykkelveien, og at det helst bør være høyre side.

– Men i og med at det ikke står noe om det i trafikkreglene, kan vi ikke gå ut med en direkte oppfordring, sier Luke.

 

RETNINGSPILER: Kun en anbefaling om å holde seg til høyre.

– Før en del underganger og trange passasjer er asfalten merket med piler som viser at det anbefales å holde til høyre. Hva kan du si om det?

– Pilene har ingen juridisk forankring, men er mer enn en anbefaling om at både syklister og gående skal holde seg til høyre, sier Øivind Luke, som også understreker følgende:

– En viktig regel for syklister er at de skal opptre på fotgjengernes premisser på gang- og sykkelvei, og helst passere nærmest i gangfart.

LES OGSÅ: Håper at ny asfalt skal lokke flere ut på to hjul

Motsatt syn

Jan Henrik Andresen i Syklistenes Landsforening Asker og Bærum sier det mest problematiske på smale gang- og sykkelveier er flere fotgjengere i bredden.

– Det er gjerne da faren for konflikter er til stede, sier Andresen.

Han sier at «syklister for det meste holder seg på høyre side av gang- og sykkelvei» og ser helst at fotgjengere velger motsatt side, altså venstre:

– Gående ser dermed farer lettere enn de ville gjort om de gikk på høyre side, sier Andresen.

Han understreker at han helst ønsker seg gang- og sykkelvei der de gående har adskilt fortau.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.