Skip to main content

Elbilbølgen svekker miljøargument for ny E18

TROR PÅ ØKNING: Remi Andre Bjørnstad har kjørt elbil fra Heggedal til jobben i Oslo i tre år. – Elbiler er definitivt fremtiden, kanskje kombinert med for eksempel hydrogenbiler. Elbil er helt supert, sier Bjørnstad.

Klimaargument for ny E18 kan smuldre bort allerede før veien eventuelt står ferdig en gang på 2030-tallet.

Tenk deg 2030: Bussene har vært uten utslipp i ti år, etter at Ruter faset ut diesel fra 2020. Elbilene dominerer på E18 og kjører utslippsløst inn mot byen.

En viktig del av miljøargumentasjonen for å bygge en ny E18 er å redusere klimagassutslippene, men det vil trolig skje uansett.

– Miljøargumentet blir redusert. Det sier seg selv. Hvis hver bil, lastebil og buss forurenser mindre, så vil den lokale forurensingen bli redusert uansett. Spesielt tungtrafikken har allerede fått bedre teknologi, mener forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt.

Reduserte klimagassutslipp er ett av fem punkter under målet om å redusere trafikkskapte miljøproblemer på ny E18.

LES OGSÅ: – Trøbbel for E18-finansiering hvis ikke det blir enighet om Oslopakke 3

– Vil øke

I fjor var 21 prosent av alle de nye bilene som ble registrert i Asker og Bærum elbiler, og fem prosent ladbare hybrider.

Erik Figenbaum fra Lommedalen jobber med elbil-problematikk ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

– Hvor stor elbilandelen blir, vil nok i stor grad være avhengig av om insentivene fortsetter. En dobling av rekkevidden de neste årene vil tiltrekke seg nye kundegrupper, så jeg vil tro at markedet vil fortsette å øke. Vi ser også at andelen elbiler i bomringen er høyere enn andelen i bilparken, sier TØI-forskeren.

– Er det tenkelig at elbilene er i flertall i 2030?

– Det er et mulig scenario, alt etter hvordan myndighetene velger å utforme insentivene. I tillegg til elbilene har vi ladbare hybrider, som i stor grad kjører elektrisk til og fra arbeid. Nøyaktig hvor stor andelen vil være i 2030, er vanskelig å si, sier Figenbaum.

(Artikkelen fortsetter under grafikken)

– Vil dra ned utslippet

Ingrid Sundvor jobber med beregninger av lokal luftkvalitet i norske byer ved Norsk institutt for luftforskning.

– Komponentene det er bekymring for, vil nok endre seg. Vi vet at utslippet av nitrogendioksid (NO₂) vil bli redusert spesielt for tunge kjøretøy. I tillegg kommer en annen type personbiler, for eksempel elbiler, som vil dra ned utslippet. Men du sitter likevel igjen med veistøv som i stor grad skyldes piggdekkbruk, sier hun.

LES OGSÅ: – Trøbbel for E18-finansiering hvis ikke det blir enighet om Oslopakke 3

Ferske tall fra Statens vegvesen viser at andelen som kjører piggfritt i Asker og Bærum har økt fra 84 til 86 prosent på ett år, som er den største økningen blant områdene som er sammenlignet.

– Vi antar at utslippet av NO₂ reduseres kraftig på grunn av den bilparken som vi trolig vil ha i 2030. Utslippet av CO₂ vil også gå ned, selv om det er mange måter å regne på det, sier Knut Gløersen, prosjektleder for E18 i Statens vegvesen.

– Så dette målet vil redusere seg selv uansett, enten det bygges ny E18 eller ikke?

– Ja, det kan du si. Og slik vi beregner det, vil ikke den totale trafikken på ny E18 øke spesielt så lenge det innføres bompenger. Og det er ingen tvil om at bilparken vil redusere CO₂-utslippet kraftig, sier han.

– Da er det ikke noe viktig argument for ny E18?

– Nei, klimagassutslippene vil reduseres på grunn av den teknologiske utviklingen. Fossile biler vil jo også bli mer effektive, sier han.

Slik skal miljøproblemene reduseres på ny E18  

Les flere artikler