Skip to main content

Ekspertpanelet om Sandvikas sjøfront: – Veien må fjernes

LITEN VEI: I forslaget til arkitektsamarbeidet LPO-Grindaker-Rambøll er det ingen fire felts gjennom Sandvika. De foreslår i stedet at man løser en omkjøringsvei på en annen måte. Den samme konklusjonen har ekspertpanelet kommer frem til. De foreslår at Bærum kommune går i tett dialog med de statlige veimyndighetene for å finne en løsning uten en ny veibarriere mellom byen og fjorden. ILLUSTRASJON: LPO ARKITEKTER

Ekspertpanelet vil ikke ha en fire felts omkjøringsvei gjennom Sandvika når E18 rives.

Les flere artikler