Skip to main content

Eks-ansatt trakasserte kollega – tapte i retten

Det var knyttet stor spenning til årsmøtet ved Dyrenes Hus i 2011 etter den interne uroen og politietterforskningen. Nå er forholdene rolige rundt huset.
Det var knyttet stor spenning til årsmøtet ved Dyrenes Hus i 2011 etter den interne uroen og politietterforskningen. Nå er forholdene rolige rundt huset.

Saken en tidligere ansatt på Dyrenes Hus anla mot Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn, endte med knall og fall i retten.

Den tidligere ansatte kvinnen påsto at oppsigelsen var urettmessig og at hun hadde krav på oppreisning.

I stedet endte saken med en dom der den ansattes opptreden mot en kollega karakteriseres som så trakasserende, at Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn frifinnes, og at saksøkeren må betale alle saksomkostninger.

Det er Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn som driver Dyrenes Hus på Fossum i Bærum.

– Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn er glad for resultatet i saken mot saksøker. Dommen er korrekt og velbegrunnet. Dommen etterlater ingen tvil om at arbeidsgiver hadde grunnlag for å gå til oppsigelse, uttaler advokat Stine Nordgren Johannessen til Budstikka.

– Grunnløse beskyldninger

Striden ved Dyrenes Hus på Eiksmarka eskalerte i fjor vinter, og det oppsto to fraksjoner – én med kvinnen som nå tapte i retten, og hennes samboer (som også var daglig leder), og en annen fraksjon med en tredje ansatt og deler av styret.

Saksøker har, ifølge dommen, gjentatte ganger, også under hovedforhandlingen, bidratt til sterke anklager som ble kjørt frem mot en tredje ansatt da striden herjet Dyrenes Hus som verst.

LES OGSÅ: - Deilig å være tilbake

Disse ble fremmet overfor medlemmer i dyrebeskyttelsen, folk på Dyrenes Hus, i politianmeldelser og via Facebook.

– Beskyldningene fremstår etter bevisførselen som fullstendig grunnløse, sjikanøse og svært belastende for Bente Lystad (tidligere ansatt). Uriktige beskyldninger om dyredrap og dyremishandling er svært alvorlig, og spesielt når disse rettes mot et medlem av dyrebeskyttelsen. Beskyldningene mot Lystad fremstår som svært krenkende og har også påvirket hennes helsetilstand. Saksøkers opptreden mot Lystad må kunne karakteriseres som trakasserende, heter det i dommen.

I ettertid har Lystad sluttet i jobben på Dyrenes Hus.

– Dommen er en utrolig lettelse for meg. Den viser at rettsapparatet fungerer, og det står tydelig at det som jeg ble beskyldt for, ikke var riktig. Dette gjør det lettere for meg å legge det bak meg, sier Bente Lystad.

Nok til oppsigelse

Tingretten konkluderer med at saksøkers opptreden i arbeidsforholdet over tid var nok til å begrunne en saklig oppsigelse.

– Retten har derfor ikke funnet det nødvendig å vurdere om oppsigelsen også kunne begrunnes i fravær og manglende arbeidsprestasjoner.

Noe av det som skal ha ligget bak konflikten skal ha vært at saksøker var lite til stede på Dyrenes Hus.

Saksøker politianmeldte i januar 2011 et styremedlem for overvåkning. Årsaken skal ha vært at dette styremedlemmet ba den tredje ansatte om å notere når saksøker faktisk var på jobb i en periode på 15 dager rundt årsskiftet 2010/2011.

– Oversikten viste at saksøker knapt var på arbeidsstedet i perioden. Etter at oversikten ble forelagt saksøker, krevde hun atBente Lystadskulle sies opp, og at styremedlemmet skulle ut av styret, i motsatt fall varslet hun en politianmeldelse, heter det i dommen.

– Anmeldelsen som fulgte fremstår, etter bevisførsel for retten, som grunnløs og lite skjønnsom, skriver tingrettsdommer Trine Standal.

Avslo forlik  

I dommen kommer det også frem at saksøker under hovedforhandlingen avslo et tilbud om forlik.

Siden Dyrebeskyttelsen vant saken fullt ut, skal saksøker betale både sine egne og motpartens saksomkostninger. Retten fastsatte saksomkostningene til Dyrebeskyttelsen skjønnsmessig til 175.000 kroner.

Saksøkers advokat, Espen Henrik Johansen, har lest dommen mandag og har snakket med klienten.

– Hun er overrasket over dommen. Vi skal sette oss ned sammen og lese den grundig før vi vurderer hva vi skal gjøre videre, sier Johansen.

Eks-sjef inngikk forlik

Saksøkers tidligere sjef (saksøkers samboer) gikk også til sak mot Dyrebeskyttelsen Oslo og Omegn. Hovedforhandlingen i denne saken startet etter denne første saken.

– I den andre saken ble det inngått et forlik for å få satt et endelig punktum for en krevende og langvarig arbeidskonflikt, opplyser Stine Nordgren Johannessen.

– Den vurderingen kan jeg underskrive på, sier advokat Knut Smedsrud på vegne av den tidligere daglige lederen.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.