– Det politiske bildet forandrer seg. Nye generasjoner kommer til. Vi står i dag overfor en befolkning som er mer kritisk til massiv veiutbygging enn for ti år siden, og det er økende vilje til å satse på kollektivtransport, sier Gerhardsen.

– Raymond Johansen er klar over pakkens utgangspunkt, og at ingen kan diktere en løsning, sier Gerhardsen, tidligere Ap-byråd i Oslo.

Han var Oslo Arbeiderpartiets representant ved forhandlingene om Oslopakke 3 i 2006, samt revisjonen av pakken i 2012. Han beskriver arbeidet som noe av det morsomste han har gjort.

LES OGSÅ:

Kan kutte tilskudd til kollektivtrafikk

Står fast på ny E18

– Det var i utgangspunktet stor politisk strid. Likevel greide vi å komme frem til en løsning, understreker han.

Alle fikk med det viktigste: Venstresiden aksept for at bompengeinntekter kan brukes til drift av kollektivtrafikk, høyresiden ny E18.

Kampen står om kapasiteten

– Er det ikke urimelig av byrådslederkandidat Johansen å forlange omkamp om E18 når vi vet hvor viktig prosjektet er for høyresiden?

 

– Det er interessant at skepsisen til det opprinnelige E18-konseptet nå deles av hele det politiske spekteret. Løsningene for Sandvika og Asker er alle for.

– Kampen står om kapasiteten for privatbiler på ny E18. En justering av pakken kan være udramatisk.

– Er ikke E18 i Akershus et område Oslo-politikerne burde holde seg unna?

– Akershus må, som Oslo, være villig til å avstemme sine prosjekter. Noen ganger kan det se ut som om det er helt umulig. Slik var det også i 2006.

– Prosjektene i Akershus er først og fremst av regional interesse. I Follo og på Romerike er man ikke opptatt av ny E18. Like lite som folk i Asker og Bærum bryr seg om veisituasjonen i Fetsund.

Teppebombet

– Men folk i Asker og Bærum har siden 2008 betalt bompenger på bygrensen, øremerket ny E18?

– Det måtte vi gjøre for i det hele tatt å komme videre med prosjektet. Og jeg er glad for dette bomsnittet. For politikerne er blitt teppebombet med oppjusterte anslag for hvor mye ny E18 vil koste.

– Det er bedre å ta stort grep nå enn å skyve E18-prosjektet ytterligere ut i tid. Hele Oslopakke 3 kan ryke om Akershus og Oslo ikke blir enige i 2016, men jeg er optimist med tanke på en ny avtale.