Skip to main content

Dyrere enn planlagt for båtrute mellom Oslo og Fornebu

BYGGER BRYGGE: 1. oktober skal båtruten mellom Rolfsbukta og Aker Brygge omsider tas i bruk. Før det skjer, skal det bygges en flytebrygge ved Sjøflyhavna kro.
BYGGER BRYGGE: 1. oktober skal båtruten mellom Rolfsbukta og Aker Brygge omsider tas i bruk. Før det skjer, skal det bygges en flytebrygge ved Sjøflyhavna kro.

Båtruten mellom Rolfsbukta og Aker Brygge skal kjøres av Norled, samme selskap som har ansvaret for Vollenbåten.

Båtruten blir langt dyrere enn det fylkeskommunen tidligere har forutsatt. Det bekrefter fylkesordfører Anette Solli (H). Hun vet ikke nøyaktig hva prisen blir, i og med at avtalen ble godkjent administrativt i hennes feriefravær.

– Dette er en løsning på kort sikt, inntil Fornebubanen står klar. At det blir ekstra dyrt, skyldes blant annet at vår forhandlingsmotpart har befunnet seg i en posisjon hvor de har kunnet bestemme prisen, sier hun.

Styrelederen i Ruter, Bernt Stilluf Karlsen, gir i et brev til Solli uttrykk for bekymring over kostnadene.

Betydelig over estimat

– Med bakgrunn i at Akershus fylkeskommune nå har erkjent og akseptert de ekstraordinært høye kostnadene ved båttilbudet slik det nå foreligger, vil jeg anbefale styret at Ruter nå sluttfører forhandlingene med Norled og inngår kontrakt.

– I og med at kostnadene ligger betydelig over det estimat som ble lagt til grunn for finansieringsplanen, forutsetter vi nå at fylkeskommunen stiller de nødvendige midler til rådighet og at økonomiske konsekvenser blir inndekket gjennom en tilleggsfinansiering eller omprioritering i de foreliggende handlingsplaner og at Akershus fylkeskommune kommer tilbake til hvordan dette skal gjennomføres etter ferien, skriver han.

LES OGSÅ: Skylder på Bærum for forsinket Fornebubane

– Vi vil også minne om at det tilbudte fartøyets kapasitet er helt i nedre kant av det estimerte behovet og at en prosess for å håndtere kundekommunikasjon, og en eventuell styrking av tilbudet om den tilbudte kapasiteten ikke skulle være tilstrekkelig, også bør forberedes. En slik styrking vil kreve ytterligere midler eller omprioriteringer, legger han til.

Budsjettdekning

Fylkesrådmann Tron Bamrud ber Ruter fortsette arbeidet med å etablere en fergerute mellom Fornebu og Aker Brygge så hurtig som mulig.

LES OGSÅ:

Akershus fylkeskommune erkjenner de nye kostnadene for prosjektet, men mener fremdeles at dette er et viktig og godt tilbud for kundene på Fornebu, og vil prioritere dette prosjektet.

– Vi mener det skal være budsjettdekning for tilbudet i avtalen om belønningsmidler i 2014, skriver han til Ruter.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.